..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Özyaşamöyküsü başka insanlarla ilgili gerçekleri anlatmak için eşsiz bir araç. -Philip Guedella
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > İnceleme > Toplumbilim > Cemal Zöngür
25 Şubat 2019
Türkiye Neden Gerçek Laik Bir Devlet Olamadı?  
Bir Devletin Temel İlkeleri Yalanla Kurulmuşsa, O Toplum Her Zaman Gerçeklere Düşmanca Bakar.

Cemal Zöngür


Laik bir devlette, resmi din kurumu olmaz. Aynı şekilde dinin etkin ya da çok şeyi belirlediği şeriata yakın devletlerde de laiklik olmaz. Ya gerçek laik ve seküler demokratik yapı kabul edilip, inançlar özerk bırakılır veya dini şeriat düzen oturtulup laiklik vb. reddedilir


:AJD:
                                             
Farklı toplumların var ettiği çoğu düşünce, din ve kültürün, diğer halklar tarafından kısa sürede kabullenilmesi çok zor gerçekleşen bir durumdur. Laiklikte; Yunan kökenli olup Avrupa ve Batılı toplumlar tarafından teorikleştirildiği için, özellikle Orta Doğu ve Müslümanlarca hâlâ gerçek anlamda kabullenilmiş değil. Bu yüzdendir ki, Türkiye Cumhuriyeti kurulalı yüzyılı doldurmak üzereyken, Laiklikliği zavallı Aleviler ve bir kısım Hristiyanların dışında kimse benimsememiştir. Bunun birden çok nedenleri var; ancak en önemli sebebi, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) gerçekten laik olmak için laiklik kelimesini Anayasaya koymuş değil. İlerleyen satırlarda vurgulandığı gibi bazı çıkmazlar içerisinde oldukları için, bunu kullanma amacıyla anayasada yer verilmiştir.

Laik bir devlette, resmi din kurumu olmaz. Aynı şekilde dinin etkin ya da çok şeyi belirlediği şeriata yakın devletlerde de laiklik olmaz. Ya gerçek laik ve seküler demokratik yapı kabul edilip, inançlar özerk bırakılır veya dini şeriat düzen oturtulup laiklik vb. reddedilir. Bunun ikisinin arası bir teori ve düşünce bugüne kadar dünya tarihinde yaşanmadığı gibi bundan sonra da yaşanması mümkün değil. Evrensel siyaset ve kültürel ilkeler böyle iken, Türkiye'nin hem laik hem de şeriatçı mantığını bir yere oturmak dünyanın aklıyla alay etmektir. Onun içindir ki, Türkiye'de yüzyıldır bütün taraflar laiklik ve şeriat korkusuyla birbirini yemeye devam ediyor. Mevcut anormal yapı, Türkiye Devletinin gerek laiklik gerekse demokrasi konusunda samimi olmadığını göstermeye yetiyor. Bu samimiyetsizliğin tek amacı, iç siyasette din ve ırkçılıkla halkı kul yapmak, dış siyasette demokrasi, laiklik şarlatanlığıyla batılı ülkelerden yararlanmaktır. Batılılar, Türkiye'nin bu ikiyüzlülüğünü bildikleri halde, çıkarları gereği çok fazla tartışma konusu yapmıyorlar. Temel hiçbir felsefi değere dayanamayan Türkiye'nin bu faydacı anlayışı, Nihilistlikten başka bir şey değil.

Türkiye'de; siyaset gibi tüm alanlarda kullanılan kelimelerin yüzde seksen beşi, Arapça başta olmak üzere diğer yabancı dillerin kelimelerinden ibarettir. Bunların anlaşılıp kavranması ve düşünce olarak özümsenmesi, Türkiye halkının en büyük dertlerinden birisidir. Anadolu'nun kültürel ve teknik olarak geri kalmasının tek nedeni, kendi öz kültür değerlerine göre temel bir düşünceye dayanan yaşam şekli oluşturmaması. Sürekli birilerine benzemeye çalışan taklitçi ve yalancı şoven karakter, her şeye hakim olmuştur.

Değişimci ve yenilikçi düşüncelerin farklı halklar tarafından kolayca benimsenmemesi, diyalektik evrimsel bir tepkimedir. Bunda halkın en ufak bir suçu olduğu söz konusu edilemez. Felsefi, siyasal ve kültürel konulardaki anormalliklerde, her zaman suçlu devlet yönetimleridir. Çünkü bir devlet yönettiği halkların öz değerlerine bağlı düşünce ve kültürü geliştirmeden, yabancı değerlerin benimsemesini beklemek körlüktür. Örneğin Batılı ülkelerde laiklik ve demokrasi kendi düşünceleri olduğu halde, bunun halk tarafından kabullenilmesi için, Hristiyanlığın tüm geri yanlarını atıp reforme ederek başarabildiler. Farklı toplumlar; yabancı kültürün var ettiği düşünceleri zorunluluk halinde benimsemesi, ilkesel devrimci ve reformist felsefeyle ancak bunu gerçekleştirebilirler. Türkiye Devleti'nin bu zamana kadar ilkeli devrimsel felsefeye ve reformculuğa dayanan hiçbir bilimsel çalışması bulunmuyor. Yapılan her şey göstermelik ve desinlerciliktir. Tüm bu anormallikler şu şekilde gerçekleştirilmekte.

Anadolu'da yaşayan halkların kendi öz değerlerine önem ve ciddiyet gösterilmeyip, Arap İslam temelli yabancı kültüre sarılmak birinci soysuzluktur. Bu da yetmemiş gibi İslam'ın zıttı ve hiçbir şekilde kabul görmeyeceği laiklik, demokrasi, çağdaşlık gibi düşüncelerin dayatılması, art niyetlilik değilse büyük bir düşüncesizliktir. Farklı kültür ve düşüncelerin diğer kültürlerle sentezlenebilmesinin bilimsel tek yolu, önce kendi kültüründeki tüm geri ve çürük noktaları atıp modernize etmekle mümkündür. Bunun dışında tepeden inmeci mantık asla bir işe yaramaz. İşte Laiklik ve demokrasi, Türkiye'de ne devlet rejimi tarafından ne de toplumun çoğunluğunca gerçek anlamda bu yüzden benimsenmedi. Çünkü her şeyi belirleyen İslami kültürün çürük ve gereksiz tüm noktalarında, en ufak bir yenilik yapılmadan, batı kültürü olan laiklik ve demokrasinin oturması asla mümkün değil. Bunun doğruluğunu Türkiye'nin sosyo kültürel ve siyasal gerçekliğinde daha net görüyoruz.

Sosyolojik ve Kültürel Bakımdan Türkiye: Cumhuriyet kurulmadan önce, Türkiye'de en az 13 farklı etnik ve kültürel yapıdan oluşan topluluklar mevcuttu. Ve bu halkların çoğu önemsenecek derecede ciddi bir nüfusu teşkil ediyordu. Hepsinin temelde kendi anadiline göre bir kültürü varken, bunların yerine tamamen yabancısı oldukları devşirme Osmanlı'nın Arap İslam kültürünü dayatması, sinir damaları alınmış canlı iskeletler konumuna getirildiler. Cumhuriyetle birlikte sözde Türkçe dile geçilmiş olmasına rağmen, Türkçe Dil Bilgisinin (Gramatik) dışında, ciddi bir Türkçeleşmeye gidilmedi. Arapça gibi yabancı kelimelerle birlikte İslami gericiliğin sürdürülmesi, Osmanlı'dan daha derin bir yozlaşmaya yol açtı.

Siyasal Açıdan Türkiye: Anadolu'da Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde ciddi bir Ermeni, Rum ve Bizans halklarının batı tarzı, Hristiyanlığa dayanan siyasi politik kültürün varlığını kimse inkar edemez. Osmanlı bunun gibi yerli kültürleri tamamen yok ederek, Arap İslam Şerri siyaseti dayatması sonucunda, Anadolu'da yaşayanları ruhsuzlaştırıp donuklaştırdı. Devşirme bu kültüre sahip Cumhuriyetin kurucuları, modern siyasi teoriyi geliştirmekte hem isteksizlerdi, hem de birikim sahibi değillerdi. Her zaman eski İslami devşirme siyasal yapıyı daha çok tercih ettiler. Buna tepeden inmeci laiklik gibi bazı batı değerlerini ilave edince, her şey düzelecek sandılar. Gelinen noktadan anlaşılacağı gibi ne tam anlamıyla modern siyasi yapı, ne de Arap İslami siyasete uymadı. Her ikisi arasındaki yozluk, laiklik ve demokrasinin gerçek anlamını da yozlaştırdı.

Türkiye siyasal ve kültürel olarak, Türk İslam Sentezine dayanan nihilist soysuzlaşmayla kime ve neye benzediği belli olmadığı gibi, kendi değerine de sahip çıkmamıştır. Kafa tasçı, dindar, ümmetçi ulusçuluk, Tüklüğe bile hitap etmeyen ırkçılığın laik devlet olduğunu söylemek, siyaset tarihiyle alay etmektir. Devlete hakim olan bu anlayışın ne önceki yaşamında ne de sonrasında, “Laiklik ve Demokrasi” ile ilgili ciddi felsefi ve kültürel çalışmalarını göstermek imkansız. Laiklik ve demokrasi adına yapılan şeyler “Cami sayısını çoğaltmak, kuran kursu açmak ve İmam Hatip Liselerini diğer liselerden daha itibarlı noktaya getirmek olmuştur”. Diğer taraftan kravat, takım elbise, pantolon ve mini etek giymeyi dünyanın en büyük laik devrimciliği göstermek, modernizmin bilimsel temelinin neye dayandığından haberi olmamaktır. Bilimsel olarak dil ve diğer kültürel alanlarda felsefi teknik buluşlar olmadan modernlik yalancılıktır.

Cumhuriyetçiler tarafından laikliğin kabulü; 1923'deki Lozan Antlaşması'nda, Avrupa ve Batılı ülkelere laiklik sözü verilerek devlet olabilmekti. Çünkü Avrupa ve Batılıların desteği olmadan devletleşmek tamamen hayaldi. Bu yüzden devlete hakim güçlerin çoğunluğu, laiklik ve demokrasiyi hiçbir zaman özümsemedi. Türkiye Devlet Yönetiminin gerçek ideolojisinde kültürel öz önemli değildi, sözde laiklik ve demokrasinin adı olsun yeter. Bunu da savunacak ve sahiplenecek Aleviler gibi dışlanmış yasal hiçbir hakları olmayan kitlelerin dillendirmesi, devlet yönetiminin sahteciliği yerine oturmuş demektir. Onun için Türkiye gerçek laik bir ülke olamadı ve bu anlayışla gittiği sürece olmayacakta.


Cemal ZöngürSöyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın toplumbilim kümesinde bulunan diğer yazıları...
Avrupa'daki Türklerin Yaşamı ve Dünyaya Bakışları
Hacı Bektaşı Veli Kimdir?
Lider Kimdir; Bir Lidere Sonsuza Kadar Nasıl Güvenilir?
Kadın Cinayetleri ve Trafik Kazaları Neden Önlenemiyor?
Halep'in Düşmesi ve Türkiye'nin Geleceği
Devlet Yönetimleri Varken, Siyasi Partilere Neden İhtiyaç Duyulur? (5)
Devlet Yönetimleri Varken, Siyasi Partilere Neden İhtiyaç Duyulur? (3)
Devlet Yönetimleri Varken, Siyasi Partilere Neden İhtiyaç Duyulur? (4)
Devlet Yönetimleri Varken, Siyasi Partilere Neden İhtiyaç Duyulur? (2)
Devlet Yönetimleri Varken, Siyasi Partilere Neden İhtiyaç Duyulur? (1)

Yazarın İnceleme ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Türkler Şamanist mi Kalsaydı?
Şii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?
Türkiye Siyasetini Tıkayan Etkenker (Araştırma Yazısı)
15 Temmuz 2016 Darbesinin Esas Planlayıcısı Kimdir?
Müslüman Türklerin Kurtuluş Savaşı Hikayesi ve Temelsizliği
Türkiye Sosyalistleri ve Burjuvazi Artık Konuşmasın (1)
Gelin Siyasal İslam'ı Birlikte Tartışalım
Türkiye'nin Temelsiz Siyaseti ve Carablus Çıkmazı
Dil Bilim ve Türkçe Üzerine
Emperyalizm Karşıtlığının Tutarsızlığı ve Yalancılığı

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Değişikliği Neyi Çözer? [Deneme]
Lider mi Toplumu Şekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (3) [Deneme]
İşte Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (1) [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (2) [Deneme]
İslamiyet Yeniliğe Açık Bir Din Midir? [Deneme]
"Türkleri Yeniden Tanımak" Araştırma Kitabımı Yazma Nedenim : [Deneme]
Bir Toplum Hak Ettiği Şekilde Yönetilir [Eleştiri]


Cemal Zöngür kimdir?

Ben Cemal Zöngür, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset üzerine araştırmalar yapmaktayım. Yayınlanmış bir kitabımın dışında çeşitli gazetelerde yüzden fazla makalelerimde yayınlanmıştır. Ve iki kitap dosyam yayına hazır durumdadır.

Etkilendiği Yazarlar:
Tam bağımsız Tarih ve Siyaset üzerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Cemal Zöngür, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.