..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Bilinç ruhun sesidir, tutkular ise bedenin. -Rousseau
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > İnceleme > Din > Fuat Türker
23 Ekim 2011
Peygamberlerin Duaları - I  
Fuat Türker
Peygamberimiz’in ve diğer peygamberlerin dualarında, her konuda Allah’a yöneldiklerini, O’na gönülden teslim olduklarını, yalnızca O’ndan yardım dilediklerini ve Allah’ı en güzel şekilde övgüyle yücelttiklerini görürüz.


:FEA:
Dua etmek, Allah ile kurulan bağdır ve O’na teslim olmanın bir yoludur. Bütün insanların duaya, dolayısıyla bu bağa ihtiyacı vardır. Buna en hikmetli örnek, Kur’an’da verilen Peygamber dualarıdır. Peygamberimiz’in ve diğer peygamberlerin dualarında, her konuda Allah’a yöneldiklerini, O’na gönülden teslim olduklarını, yalnızca O’ndan yardım dilediklerini ve Allah’ı en güzel şekilde övgüyle yücelttiklerini görürüz.

Hz. Nuh (a.s.)‘ın Duası

Büyük bir kararlılıkla yıllar boyu kavmini Allah’ın dinine davet eden Hz. Nuh (a.s.), düşmanlık eden kavmine karşı büyük bir mücadele verir. Allah’ın yardımını umut ederek ettiği dua, Kur’an’da şöyle bildirilir:

“Sonunda Rabbine dua etti: “Gerçekten ben, yenik düşmüş durumdayım. Artık Sen (bu kafir toplumdan) intikam al.” (Kamer Suresi, 10)

Allah, duasına icabet eder ve ona kopacak tufan’ı haber verir. Allah’ın buyruğuna itaat eden Hz. Nuh (as), kavminin baskılarına aldırmadan büyük bir gemi yapar. Yakında bir deniz veya göl olmadığı halde Allah’ın vaadi üzerine tufan felaketi meydana gelir. Hz. Nuh (as)’ın, kendisiyle birlikte gemiye binmeyip boğulan oğlunun ailesinden olduğunu söylemesi üzerine Allah, "o kesinlikle ailenden değildir" buyurur. Hz. Nuh (as) da hemen Rabb’inden bağışlanma diler:

Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum." (Hud Suresi, 47)

Hz. İbrahim (as)’ın Duası

Allah’ın dost edindiğini bildirdiği ve "tek başına bir ümmet" olarak tarif ettiği Hz. İbrahim (as) ve oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kabe’yi inşa ederken şöyle dua ederler: "... "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin". (Bakara Suresi, 127)

Yine oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte ettikleri bir başka dualarında hem kendi dönemlerinde yaşayan, hem de gelecekte yaşayacak insanlar için istekte bulunurlar:

Rabbimiz, ikimizi Sana teslim olmuş (Müslümanlar) kıl ve soyumuzdan Sana teslim olmuş (Müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin. (Bakara Suresi, 128-129)

Hz. Lut (as)’ın Duası

Hz. Lut (as) uzun yıllar kavmine tebliğ yapar. Ancak eşcinsel ilişkilerde bulunan sapkın kavminin Hz. Lut(as)’a cevabı hep olumsuz olur. Hz. Lut (as), kendisini elçi olarak tanımayıp meydan okuyan kavminden Allah’a sığınarak şu duayı eder:

Dedi ki: "Rabbim, fesat çıkaran (bu) kavme karşı bana yardım et." (Ankebut Suresi, 30)

Allah, onun duasını kabul eder ve bu sapkın kavim helak edilir.

Hz. Eyüp (a.s.)‘ın Duası

Hz. Eyüp (a.s.), inananlara sabrı ile örnek olan bir peygamberdir. Çok ciddi bir hastalığa yakalanır ve oldukça zorlu bir imtihanla sınanır. Ancak her koşulda sabrını ve tevekküllü tavrını korur. Onun samimi duası Kur’an’da şöyle haber verilir:

“Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın.” (Enbiya Suresi, 83)

Allah’ın, çok farklı bir şekilde imtihan ettiği Hz. Eyüp’e cevap ise şöyledir:

"Böylece onun duasına icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona Katımız’dan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik." (Enbiya Suresi, 84)

Hz. Yusuf (as)’ın Duası

Hz. Yusuf kıssasında, dua konusunda güzel örnekler oldukça fazladır. Hz. Yusuf (as), yaşadığı tüm zorluklara rağmen sabır ve tevekkülünü koruyan, sadakatinden ödün vermeyen bir peygamberdir. Ölmesi için kuyuya atılan, iftiraya uğrayıp yıllarca zindanda kalan Hz. Yusuf (as), gösterdiği güzel davranışların karşılığını alır ve hazinenin başına geçirilir. Şükreder ve Rabb’ine şöyle dua eder:

Rabbim, Sen bana mülkten (bir pay ve onu yönetme imkanını) verdin, sözlerin yorumundan (bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve yerin Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat. (Yusuf Suresi, 101)

Kur’an’da, adıyla anılan suredeki kıssasında Hz. Yusuf (as)’ın, karşılaştığı her zorlukta teslimiyet gösterdiğini ve Allah’a olan güçlü imanını kanıtladığını görürüz.

Hz. Şuayb (as)’ın Duası

Hz. Şuayb (as)’ın peygamber olarak gönderildiği Medyen ve Eyke halkı sınır tanımaz kavimlerdir. Kavminin duyarsızlığı ve kendisini tehdit etmeleri yüzünden Hz. Şuayb (as), Rabb’ine yönelir ve şöyle dua eder:

Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, bizim tekrar sizin dininize dönmemiz Allah’a karşı yalan yere iftira düzmemiz olur. Rabbimiz olan Allah’ın dilemesi dışında, ona geri dönmemiz bizim için olacak iş değildir. Rabbimiz, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır. Biz Allah’a tevekkül ettik. ’Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında ’Sen hak ile hüküm ver,’ Sen ’hüküm verenlerin’ en hayırlısısın. (A’raf Suresi, 89)

Yüce Allah bu dua üzerine hükmünü verir ve inkarcı kavim helak edilir.

Hz. Süleyman (as)’ın Duası

Kendisine verilen güç, iktidar, servet, cinleri, rüzgarı ve şeytanları yönetmek, hayvanların dilini anlamak gibi özelliklerden dolayı Hz. Süleyman (as) Allah’a şükreder ve şöyle dua eder:

"... Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat." (Neml Suresi, 19)

Ayrıca ettiği, "Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz Sen, karşılıksız armağan edensin. "(Sad Suresi, 35) duası dünyevi bir istek gibi görünse de aslında ahirete yöneliktir. "... Gerçekten ben mal sevgisini Allah’ı zikretmekten dolayı tercih ettim..." (Sad Suresi, 32) ifadesi, serveti Allah yolunda kullanmak için istediğini gösterir.

Hz. Zekeriya (as)’ın Duası

Hz. Zekeriya (as), yaşı ilerlediğinde ölümünün ardından kavminin durumu hakkında endişe eder ve Allah’tan bir varis ister:

Hani o, Rabbine gizlice seslendiği zaman; Demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana Kendi Katından bir yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu razı olunan kıl." (Meryem Suresi, 3-6)

Allah, görünürde çocuk sahibi olması imkansız olan Hz. Zekeriya (as)’ın samimi duasına icabet eder ve ona salih bir oğul verir.

Devam Edecek...Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın din kümesinde bulunan diğer yazıları...
Ahir Zaman'dan Asr-ı Saadet'e
İşte Büyük Kurtuluş ve Mutluluk Budur! - I
Çağımızın Hastalığının Tedavisi, Taklîdî İmandan Tahkiki İmana Ulaşmaktır
Kur'an'daki Babalar
İşte Büyük Kurtuluş ve Mutluluk Budur! - II
Neden İman Etmezler?
Zan, Gıybet ve Tecessüs Nedir?
İslam İle Şereflenen Bir "Hicret Ehli"nin Hikayesi - I
Kaderi Göz Ardı Etmek
Örnek Kadının İtaati

Yazarın İnceleme ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
İlk Öğretmenimiz
Merhamet Medeniyeti Örneği; Osmanlı
Tüm Evren Beynimizin İçinde...
İnsanları Allah'a Yönelten Büyük Gerçek
Sana Ruhtan Sorarlar - I
Bir Büyük Uygarlığın Yeniden İnşası
Çocuklarımız İçin...
Kendini İsraf Etmek
Çocuklara Allah ve Dini Nasıl Anlatabiliriz? - I
Atatürk'ün Bize Bıraktığı Miras

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Bir Otobüs Yolculuğu [Öykü]
Köy Anılarım (!) [Öykü]
Daldaki Armut (Çocuklar, Gençler ve de Çocuk ve Genç Kalanlar İçin :) [Öykü]
Artık Oruç Tutuyorum (Çocuklar İçin Ama Büyükler de Okuyabilir :) [Öykü]
Boyun Eğen Kutlu Kadın [Öykü]
İnkârcılar İnananların Sapmasını İsterler [Deneme]
Son Perde [Deneme]
Dinin Çıkarlarını Gözetmek [Deneme]
Konuşma Kişiliği Yansıtır [Deneme]
İnsan Neden Kıskanır? [Deneme]


Fuat Türker kimdir?

6 yıldır insani ve imani konularda makaleler ve çocuk yazıları yazıyorum. Yaklaşık 5 yıldır Haber Vaktim, Cemaat. com, Sayha Dergi, Edebistan, Turuncu Dergi, Körpe Kalemler, Edebiyat Defteri gibi dergi, portal ve haber sitelerinde yazılarım yayınlanıyor. Yazılarımı ve inandıklarımı paylaşmak için İz Edebiyat'dayım. Ayrıca Risale Çocuk, Kalem. biz ve Beyan/İstikamet Dergisi'nde çocuk yazıları yazıyorum.

Etkilendiği Yazarlar:
-


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Fuat Türker, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.