..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir. -Antonie de Saint-Exupery
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Tasavvuf
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar Kütüphaneleri

Şu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  

Ferna...
Servet Alkan
Şiir > Sürrealizm

Adil olduğumu göstermek zorunda idim; Bende kendimi güne uladım… Şehrinin kurtuluş gününe O Gün beni göndermiştin…Kurtuluşum/Saltanat hasta… Yoktun var diyemiyordum…Şiiri hatalı Vardın yok diyemiyordum…Mısrası murdar Şairin dediği gibi idi her an;ne eksik ne fazla… Herşeyin bir fiyatı vardır.’’Size huzur verdim diyenler,bizden ne aldığını söylesinler’’ Bir kısır döngü içinde idi zaman ve mekan… Ferna Ayri gayri. Cesur olduğumu göste

[DEVAMI]

 

 


 

 
Arama Motoru


• İzEdebiyat > İnceleme > Tasavvuf
 Yunus Emre'nin Şiiri*  (Mualla Öztürk)

Ünlü doğubilimci Annemarie Schimmel'in Yunus Emre'nin şiiri ile ilgili değerlendirmeleri
 Yazılışının 600. Yılında Süleyman Çelebi" Nin "" Mevlîd" İ  (Salih Zeki Çavdaroğlu)

Mevlid' in yazılışının 600.yıldönümü münasebetiyle, bu güne kadar yazılan mevlidler, toplumun ilgisi, mevlidhanlar, edebi, müzikal ve tarihsel yönden incelenmesi...
 Anadolu da Halk Ozanlarına ve Şair’lerine Ön Bakış.  (sıtkı demir)

ANADOLU DA HALK OZANLARINA VE ŞAİR’LERİNE ÖN BAKIŞ. Bütün dünya halklarının kendilerine ve geleneklerine,Kültürüne ait şiir yazanları vardır.Bunlara Halkların öz Edebiyatında lisanlarınca isinleri taşıyan şair kişilerdir.ozanlık ve şairlikten önce kısaca bu misyona göz atmak lazım.Türklerin İslamiyetle Tanışması Karahan ve Oğuz Türklerinin orta asya’daki en önemli uygar devlerler oldukları zamana rastlar.O güne kadar Karahanlılar ‘da daha çok Kopuz icraatları Oğuzlarda görülmektedir.Oğuz kağanları ve oğuzların Başbuğu vezir el beyi çöl beyi derehan gibi feodal kümelerinde Oğuz destanını okuyan bu sanatçı kişilere Oğuz han gibi tanımlar verilirdi. Yine aynı kurumlarda sarayın eğlence ve edebi ihtiyaçlarını gideren ikinci bir kuşak şairler vardı ki bunlara divamü ,Oğuzgani yani divan şairi denirdi.Ancak onikici yüz yıldan itibaren daha önce Anadoluya göç etmiş Horasan Türkleriyle başlayan Halk ozanlığı divan şairleriyle çakışmış özellikle Bektaşiliğin Anadolu doğuşuyla Selçuklu Devletinin Dayatmacı ve baskıcı feodalitesi bu ozanlarca irdelenmeye başlamıştır.Ozanların halkçı özü doğmasıyla Anadolu‘da YUNUS,VİRANİ,İCMALİ,NOKSANİ gibi ünlü Türk Tasavvuf şairleri de kendilerini göstermeye başladı.Kuzey ve orta Asya’nın bazı kesimlerinde kalan Azarbeycan,Türkmenistan,Kırım ve Özbekistan ozanlığında kalan Zevata,Aşık yada baksi gibi isimler verildi. Burada üzerinde durulması gereken bir nokta varsa o da Anadolu medeniyeti bir çok mozaik halklardan oluştuğu için salt Türk medeniyetinden daha zengin bir kültür içermektedir.Osmanlılar Anadolu’ya gelen en son halktı o zamana kadar Bu topraklarda yüze yakın ırk,din, dil,mezhep bir birine uyum sağlamış ve Türk Halk Ozanlarıda bu zengin mozaik üstüne konmuştu özallikle Türklerin Bektaşi çizgisinde olan Türk Halk Ozanları bu halkların Anadoluda kalan mirasçılarıyla bir anda kaynaşmış ve Anadolu ‘da var olan on bin yıllık medeniyetler ortağı olmuştur.Pirsultan,Kulhimmet,Firaki, Gevheri Virani,Köroğlu ,Dadaloğlu gibi ünlü Türkmen ozanları halk adına osmanlı Divanını yargıladılar.20.Y.Y.lınbaşından itibarenyine halkçı yön ağır gelerek Anadolu kültüründe şiir ve şairin batılı medeniyetlerle dostluğu görülmeye başladı.Türk geleneksel Uyaklı,Vezinli,Ölçülü,Redifli şiir sanatına yeni isimler eklendi .Bu yenilikçi ve özgün isimlede Orhan Veli, Nazım Hikmet, Hasan Hüseyin,Ahmet Arif,Ceyhun Atıf gibi değerli isimler doğdu ancak kök kültürün oaznlığının mirasıda Aşık Veysel,Davut Sulari,Hüseyin Çırakman,Kul Hasan,Kul Ahmet Aşık İhsaniAşık Mahzuni gibi yüze yakın ozanıyla devam etmiştir.Fas,Tunus,Cezayir,Libya gibi küçük devletlerde ancak yerel ve tarihi kültür azınlıkları vardır bu ülkelerde coğrafik konumlar gereği çok halk birden yaşayamamıştır bu nedenle o ülkelerin zanlarıyla ulu bir mozaik olan Anadolu ozanlarının görgü ve geleneksel yapısı kıyas edilemez bu kutsal ve muhteşem toprakların her yaylasındaUrartu,Finike ,Eti,Sümer,Akat kavallarını dinler bizans danslarını oynar.İncil,Kuran,Zebur,ve tevrat namelerini hergün duyabilirsiniz.Anadolu dünya mozaik medeniyetlerinin en büyüklerindendir.Gönül isterdikiAnadolu ‘da yaşayan sistem ve idari varlıkta aynı şeyle övünebilsin en az ozanları kadar bu gerçeği kabul etsın.Türk ve Dünya Tarih Bilimcileri iyi bilirler ki bir ulusta güzel sanatlara kucak açmış insanlara gelenzeval o ulusun cansız bir beden taşıdığını hazırlar. Bütün Anadolu halk Ozanları ve şairleri Anadolu Halk Ozanı ve Şairleri Olduğu Kadar aynı zamanda Dünya halklarının Ozanı ve Şairleridir. SITKI DEMİR AŞIK RONEDİ.
 Mevlanayı Tanımak ve Anlamak  (Mehmet Kıyak)

UNESCO 2007/ Mevlâna Yılı ve 800. Doğum Yıldönümünde Mevlâna
 Mevlana'nın Kendisiyle Özdeşleştirdiği Musiki Aleti  (Ali Işık)

Ney’in hikâyesi de, bir bakıma, insanın hikâ-yesine benzer. Önce vatanı olan kamışlıktan ayır-mışlar onu. Bu ayrılıkla kalsa iyi; içini dağlayıp vücudunda göz göz yaralar açmışlar ateşle. İn-sanla aynı gurbeti paylaşan ney, şüphesiz, dert ortağının
 Ayna "Sırr-ı Şemsi Tebrizi"  (YUSUF ERTUĞRAL)

Allahu Teala kitabında müminleri tarif ederken; “Onlar ahitlerine vefa gösterenlerdir.” buyuruyor. Hz.Peygamber sallallâhu aleyhi ve selem Efendimiz sözünde durmamanın, ahde vefa göstermemenin münafıklık alameti olduğunu buyuruyor. Hz.Mevlânâ eserlerinde çok sıkça “….vefaya yemin olsun ki!..” tabirini kullanarak vefanın üzerine yemin edilecek kadar yüksek bir haslet olduğunu vurguluyor. Bizde vefanın değerine uyarak Hz.Mevlânâ’nın Divan-ı Kebirini yani Divân-ı Şems-i Tebrîzî kazandıran Hazret-i Şems’den söz ederek bir vefa örneği vermiş olalım inşaallah.
 Dinle Neyden Duy Neler Söyler Sana  (Hilâl Erboyacı)

’Mevlâna’nın meyhanesi gönül meyhanesidir, kudret meyhanesi. O’na şarap sunan,kudret elidir, Tanrı Habibi’nin tertemiz eli. O’nun sevgilisi, tek sevgilidir; sevgiyi yaratan eşşiz, ortaksız sevgili. O’nun mecazlarını anlamayanlar, hiç olmazsa anlamadıklarını, anlayışsızlıklarını anlasalardı.
 Mevlana’yı Doğru Anlamak  (YUSUF ALPASLAN ÖZDEMİR)

Asırlardır yaşayan, yaşatılan büyük mutasavvıf üzerine sorulara cevaplar
 Anarşia Notları 24  (Veysel Menekşe)

Çağırdıklarında dur ve bekle… Çağıranlar ../..Bağırıp çığıranlar../..Politik çığırtkanlar.. Sabredemezler.!
10 
 Türk Tasavvuf Musıkîsinin Oluşum Süreci ve İcra Mekânları Olan Tekkeler  (Salih Zeki Çavdaroğlu)

Tasavvuf musıkisinin oluşumu ve Tekkelerin Klâsik Türk musıkisine katkıları...
11 
 Münacaat  (Arzu Menteşeoğlu)

... Hamdini sözüme sertac ettim Zikrini kalbime mi'rac ettim ....
12 
 İnsan  (**)

Her insan bir kapalı kazandır , içindeki et mi dert mi bilinmez ... Atakan Korkmaz
13 
 Elvis Presley Ayetler  (Tuna M. Yaşar)

Bir yazar kutsal kitapta yazmalı. Bu yazdığım naçizane bir ayet.
14 
 Öfkeli Mektuplar - 12  (Veysel Menekşe)

Adem gibi..Havva gibi... Habil gibi.. Şit u İdris u Prometheus gibi.. Nuh u Yunus gibi... Gılgamesh u Hıdırellez u Eyihetseu ve Hom e Seu gibi..Jumong ve Sos o Noh ve Cangema gibi..
15 
 Luise Rinser'de İnsan Sevgisinin Temeli  (Ali Osman Öztürk)

Luise Rinser'in 18 Mart 2002 tarihinde ölümü üzerine yeniden.
16 
 İnsan/sı & İnsan  (Hülya Akyıldız)

İnsan/sı: Sabit düşünür. Daha önceden inandırıldığı değerlerle inanç sahibidirler... İnsan: İnandığı değerleri düşünür, inandırıldığı değerlerle karşılaştırma yapar...
17 
 Yunus Emre'nin Şiiri*  (Mualla Öztürk)

Ünlü doğubilimci Annemarie Schimmel'in Yunus Emre'nin şiiri ile ilgili değerlendirmeleri
18 
 Gerçeğe Dair  (Atakan Korkmaz Şiirleri & Sözleri)

Dünyanın adı yalan, sevdam gerçek olmuş ne çıkar - Atakan Korkmaz
19 
 Yunus Dedim Göründüm  (fatma)

hassasiyetin dorukta olduğu şu günlerde miskini Yunusu düşündüm
20 
 50 Yıllık Kültür ve Sanat Birikimiyle Tasavvuf Musıkîmizin Duayeni  (Salih Zeki Çavdaroğlu)

Gazeeci-Yazar- Musıkîşinas Nzih Uzel' in meslekteki 50 yılını irdeleyen bir yazı
son eklenenler
İnsan
**
İnceleme > Tasavvuf
İçimdeki Coşku
Ulaş Tuzak
İnceleme > Tasavvuf
Özlü Söz
sefa keçeci
İnceleme > Tasavvuf
Özlü Söz
sefa keçeci
İnceleme > Tasavvuf

 


 


Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2021 | © , 2021
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.