..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yazar yaz yazmay baka insanlara gre daha zor yapan insandr. -Thomas Mann
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Roman > Tarihsel Roman > Tuna M. Yaar
27 Mart 2019
ok Eskiden 3  
Ana Tanrann nsanlar

Tuna M. Yaar


1. ok Eskiden adl kitabn konusu: atalhykn neolitik anda yaayanlarahslar ve konumalar ve olaylar ile anlatlyor. nsanolunun yeryznde evi icat etmesi tesadflere bal deildi. Abraka aratrmalarnn sonucunda killi topra buluyor ve deneme yanlma yntemi ile kili gnete kurutarak salam bir tula elde ediyor. Tulalarla evini yapnca sorunlar pe pee geliyor. Blgede yaayan dier bir kabile ile kan savata Abraka ve mahiyeti stn geliyor. Abraka ve mahiyeti ruhlarnda, akllca eylere ak olduklar iin maceralar onlar bekliyor. Roman Neolitik ada atalhyk halknn yaadklarn ve olaylarn anlatyor. 2. ok Eskiden isimli eserim arkeoloji sevenlere ve genlere hitap ediyor. 3. Bu tarzada hi baslm kitap yok.


:ADJC:

atalhyk kentinin ocuklar nee iinde cvldayordu. Oyunlar oynuyorlard. Birbirilerinin srtna binip akalayorlard. Olan ocuklarn oyunu sertti. Onlarn doalarnda bu vard. Babalar avlanyor, onlar aa ubuklarn mzrakm gibi birbirilerine batrmaya alyorlard. Babalar avda kement atyor, onlar da kendi yaptklar kementleri birbirilerine atyor, Geyiklerin kavgalarn rnek alp, iki ocuk uzaklap sonra birbirilerine doru koarak, gslerini arptryorlard.

Kz ocuklar ise aa sarmandan yaptklar uzun iple ip atlama oyunu oynuyor, daha kk kz ocuklar ise kk talar ile evinlerinde kullandklar eyalar taklit edip evcilik oynuyorlard.

Kn souunda evlerinin nnde oynayan ocuklarn neesine diyecek yoktu. Olan ocuklardan biri uzaklara doru dikkat kesildi. Ardndan arkadalarna "Bakn uzaklardan duman grnyor." Dedi. ocuklar uzaklardaki dumana bakt.

Menda "Bence bu bir yangn." Deyip hemen evine kotu. Aa merdivenlerini hzla trmand. Damdan ieri girdi.

"Baba biz uzaklardan duman grdk. Gel bir bak." Dedi

Baba oul dama kt. Abraka elini alnna gtrp uzaklar szd. "Bu duman iaretleme duman deil. Ormanda yangn km olmal."

Dier ocuklarda bo durmad ailelerine haber verdiler. Onlarda kendi damlarna kp uzaklar seyre koyuldular.

Kent aalarn uzanda, ak alanda olduu iin yangnn gelip evlere zarar vermesi mmkn deildi. Dumanlarn grnts len balam akama kadar srmt. Akam olunca duman yerini atelerin almt. Kent halk atelerin n byk korku iinde seyre koyuldu. Alevler gk yzne doru ykselie gemiti adeta.

Abraka yerinden hi ayrlmamt. Dierleri gibi merak ve korku iindeydi. Gn boyu ve akam kentin nnden yangndan kaan hayvan srlerini grd. Bir grup aslan srs grnd. Kentin nnde pusuya yattlar. Yangndan kaan hayvanlar avlamaya altlar. Aslanlar kargaa da iki geyik avlad. Birini yemeye koyuldular. Karnlar doyunca dier avn banda beklediler.

Abraka aslanlarn bekleyiine can skld. Onlar uzaklatrmalyd. Bunu tek bana yapamazd. Kendi damndan dier avclara seslendi. "Hey mzraklarnz aln ve aslanlar buradan uzaklatralm."

Aslanlar o avclarda gryordu.. Abraka'nn teviki ile aslanlar seyretmeyi brakp ellerinde mzraklarla damdan aaya indiler. Korkusuz ve cesaretliydiler. nk ellerinde mzraklar vard. Avclar bir aradayd. Birbirilerinden ayrlmay asla dnmyorlard. Bu tehlikeliydi. Deilse aslanlarn saldrsna ak hale gelirlerdi.

Yaklatklarnda "Ho ho ho." Diye mzraklarn aslanlara doru uzattlar. Aslanlar kkryor, mzraklar peneleri ile savuturuyordu. Onlar dier geyikten uzaklatrdklarnda Abraka Bir kanz geyii aln, benim damma kartn." Dedi. Drt avc geyii aldlar srdler. Dama kardlar. Aslanlar avlarn istiyordu. Daha da saldrgan oldular. Mzraklara direnmeye alyorlard. Avclar ne yapsalar onlar korkutamyordu.

Abraka "Beraberce yava yava geriye ekiliyoruz. Hepiniz benim dama kacaksnz." Diye bard. ne atlan bir aslana hzla mzran saplayp ekti. Aslan bir mddet saldrd. Sonra yalpalamaya balad. Avclar geri geri giderek Abraka'nn evinin nne geldiler. Merdiveni teker teker kullanp dama ktlar.

En son merdivene Abraka admn atmt ki aslanlardan biri penesini savurup merdiveni ykt. Abraka mzra ile tek bana savunmaya geti. Merdiveni dikip dama kamazd. u an mcadele halindeydi. Hemen yandaki kardei Akilan'n evine yneldi. Damda onu izleyen Cenbali bir merdiven uzatt. Akilan acele ile merdiveni kullanp dama kt.

Cenbali merdiveni dama geri ekti. Abraka "Sa olasn Cenbali. Tanra Fagm seni kutsasn." Dedi.

Aslanlar kentin iinde bir oyana bir buyana gezindi. Birka kez kkrediler.

Sattama sevin iindeydi.O da dier avclarla Abraka'n damndayd. "u evler ne ok ie yaryorlar. Hem iinde yayoruz, hem canavarlar dibimizdeyken bizlere bir ey yapamyorlar." Diye syleniyordu.

ocuklar damlardan ylesine barp aryorlard ki grltlerine alarlar da ap kald. Olduklar yerde durdular. Aadan baran ocuklara baktlar. Kkremekten vaz gemilerdi. Kafalar karmt. rktler. Sonra kenti terk ettiler.

ocuklar sevin iindeydi. "Hulu hulu bagu" diye bartlar. Bu "Yaasn yaasn kazandk." Demekti.

Yangn kentten daha net grnmeye balad. Abraka aalarn yanna hznle bakyordu. Aalar Tanra Fagm'n evleriydi. Dier taraftan yanan aalar nedeniyle kenti duman kaplad. Yangn seyreden kent sakinleri bir sre sonra seyredemez oldu. Duman nedeniyle ksrmeye baladlar. Damdan ieriye getiler. Giri yerlerini deri kapaklarla kapattlar.

Sattama kars Kankura'ya "yi ki evimiz var. Deilse bu yangndan nasl kurtulurduk?" diye syleniyordu.

Kankura ise sevincini kocas gibi da vurmuyordu. O byle yaparak sevinlerini iinde biriktirerek Tanra Fagm'n ona, akllca eyler retmesini umuyordu. nk Fagm hi konumazd. O sadece dnrd. Zaten kadnlar erkekler gibi neelerini hi da vurmazd. Bu anaerkil toplumda sessizlik bir tr otorite ekliydi. Kankura da byleydi. Yalnz sevdii bir ey olursa bunu hareketleri ile belli ederdi.

Kocasna "Amma abartyorsun. Evimiz olmasayd baka yere gerdik. Sen hi Abraka gibi deilsin. O ne biim akll. Biraz ona benzemeye al." Diye konutu.

Sattama karsnn kna pusup kald. Demek gereksiz bir ey sylemiti. Daha ciddi bir ey sylemeyi denedi. "Sen Nemengen gibi suda yemek piirmeyi renebildin mi?" dedi.

Kankura "Patlcan diye bir sebze varm. Nemengen patlcan atete kzdryormu. Bana atete kzdrd bir patlcan verdi. ok houma gitti." Bir mddet sonra kar koca oullar Tuluka ile dama kt. Duman gitmiti. Yerini yank kokular almt.

Ayn nda yanm aalarn grnts kasvet vericiydi. Tanra Fagm'n evleri lmt. Abraka iin bitkiler ve aalar kendileri gibi canlyd. Onlara can Tanra Fagm veriyordu. Aalarn ve bitkilerin ocuklar ekirdekleriydi. Bunu atalar Metaka'dan renmiti. Dier taraftan az yanm aalar ok ilerine yarayacakt. Yarn bunun iin kent halkyla grecekti.

Eskisi gibi ku cvltlar duyulmuyordu. Bu Abraka'n iine dokunmutu. "Yanm aalar kularn verdii neeyi alp gtrd. Ama dediim gibi az yanm aalar kolay alev alr. Onlar kesmekte krmakta kolay olur. Yapacamz mayalanm odun ete ok harika lezzet verecek." Dedi.

Sattama "Biz burada yaamadan nce bunlar bilmezdik. Yanna geldik. Tanrlar gibi yaamaya baladk. Senin akllca davranlarn hayatmz kolaylatryor. Sana bu yeni iinde hi dnmeden yardm edeceiz."

Abraka "Az yanm aalar kullanmak hi aklmda yoktu. St mayaladmz gibi aalarda mayalayabilirim dedim. Birazdan yanm aa toplayp getirdiimiz de nce onlar alevlendireceiz. Sonra zerini toprakla rteceiz. Duman darya kamaynca ierideki kara odunlar mayalayacak. Yaz gelince topra zerinden temizleyeceiz. Durdu. Devam etti. Ben bir gn byle bir eyle karlamtm. Avlanmaya ktmda topran altnda kaln, yanm bir odun paras grdm. Onu eve getirdim. Ate ile tututurdum. zerine et paras koydum. Dumann kokusu yle gzeldi ki bu ete de gemi. Etin, normal odunla kara odunda pimesi arasnda dalar kadar fark var."

Sattama "Keke uzun yaasam da senin harikalarn srekli yaasam. Biliyorsun ben ok yalym. imdiye kadar krk k geirdim. Bizim gibi avclar birka k daha yaayp lyor."

Abraka "Siz burada yaayacanz iin mrnzde uzayacak. Biz neden lyoruz. Kn soukta ev olmadan yaadmz iin, avlarmz atete pimedii iin, sebzeleri suda ykamadmz iin hep erken lyoruz. Kirli yiyecekleri yediimizde bedenlerimize onlarn nefreti giriyor, ksryor ve hareket edemiyoruz."

Kentin insan Abraka'nn yeni kefettii eyi uygulamaya koydular. Ona gveniyorlard. Yaptklar iin sonucunu grmek iin alt ay bekleyeceklerdi.

Abraka iin sonunda "Elde edeceimiz eye 'mangal kmr' ismini koydum. Dedi. Devam etti. imdi biz avclar yanan orman kontrol etmeye kacaz. Yangndan arta kalan yaralanm hayvanlar arayacaz. lm hayvanlar yemeyeceiz. O lm hayvanlarn iindeki kan onlar kt ekilde mayalad iin tatlar da ktdr. Onlardan yersek zehirleniriz. Buna dikkat edin. Ellerinize mzraklarnz aln ve hazr olun."

Avc kafile yrye getiinde kadnlar "Biz de geleceiz. Sebze ve meyve toplayacaz." Diye itiraz ettiler. Abraka onlar hakl buldu. Yangndan dolay karlar erimi ve altndaki k sebzeleri ortaya km olmalyd. Kafile biraz bekledi. Kadnlar deriden torbalarn alp kafileye katld. Geride ocuklara gz kulak olmas iin birka gen braktlar.

Yangnda oka hayvan lmt. Geyikler, mandalar, filler, zrafalar ve gergedanlar. Bunlar karlatklar hayvanlard. Bazlar ok feci yanmt. ok uzaklarda yaral geyik buldular. Hemen orada tatan keskileri ile kestiler. nk lrlerse bir ie yaramayacaklard. Kadnlar yry boyunca hep sebze toplad. En ok patlcan toplamlard.

Abraka k mevsiminde patlcanlarn yaamasna at kald. Yeni yeni eyler renmek onu mutlu ediyordu. Bu mutluluu da kentin avc ve toplayc insanlarna yanstt iin ketn mutlu bir hale brnyordu. Birka kez elma aalar ile karlatlar. Kadnlarn torbalar hep sebzelerle dolduu iin elma toplayamadlar. Sadece onlarla karnlarn tka basa doldurdular. nk elmalar boa gitmemeliydi. Madem karlarna km bunu deerlendirmeliydiler.

Avclarn hepsinin ayanda deriden arklar vard. Yrrlerken ayaklar kar nedeniyle kayyor ve zorlanyorlard. Bir canavar ile karlasalar koamaz ve ayaklar kayard. Bu yzden tedirgin bir ekilde etraflarn kontrol ederek yryorlard. Orman yangn May glne kadar uzamt. Yangn orada bitmiti.

Kentten ok uzaklara varmlard. Dman avc insanlarla karlamaktan dleri kopuyordu. Korkular yersiz deildi. Az sonra bir grup yabanc insanlarla karlatlar. Kendileri gibi giyinmilerdi. Ama ellerinde mzrak yoktu. nce yan yan birbirilerine baktlar. Anlamsz szlerle birbirilerine bardlar.

Yabanclar ekip gittiklerinde Abraka "Bunlar buradaysa gerisi de vardr. Buradan teye gitmeyelim. Saymz onlardan ok olduu iin bize saldrmadlar. Bunu rendiimiz iyi oldu. Buralarda da insanlarn yaadn rendik. Onlarn menfaatlerine dokunmadka bize saldrmazlar. Nereden biliyorum derseniz bunlar bizlerden daha ilkeller. Ellerinde ne mzrak vard ne de bir ok. Baksanza salar sakallarna karm. Olduka masumlar. Ama biz onlar gibi masum olmak istemeyiz. Bizler ancak akllca eyler yapan insanlar olabiliriz. Bu yzden acnacak hibir tarafmz yok. Byle olduumuz iin kimse bize saldrmaya cesaret edemez.. Ederlerse onlar tepelemesini biliriz. Avc erkekler "Azum munta. Azum munta." Diye nara att. Bu "Zafer bizim. Zafer bizim." Demekti.

Avc kadnlar "Biraz dinlenelim. Yorulduk." Deyince yry kestiler. Kafilede a olanlar vard. Onlar karnn tka basa elma ile dolduranlardan deildi. Abraka bir ate yaklmasn istedi. Ardndan yaral geyiin birini kestiler. Derisini yzdler. Paralara ayrdlar. Atete piirmeye baladlar.

Abraka kadnlara doru "Beni iyi dinleyin. Siz kadnlar yemekten sonra kente dneceksiniz. Biz erkekler etraf kefe kacaz. Grdnz, bizim bilmediimiz bu yerlerde insanlar yayor. Onlarla karlarsak savaacaz. Gerekirse onlarla anlaacaz. Ama en nemlisi onlar, bizden biri gibi hem onlarn kenti varsa oraya gireceiz, hem onlar kentimize davet edeceiz."

Sattama araya girdi. "Ey Abraka, yakn zamanda sava yaptk. Hem burnumuzun dibinde yayorlard. Onca yaknmzda yaayanlar dmanmz olduysa ok uzaklarda, buralardaki insanlar nasl dostlarmz olacak. Atamz Metaka zamanndan beri hep savayoruz. Senin dediin gibi hi byle dost edinmeye kalkmadk."

Abraka "Yakn zamanlardaki savamz vahiler ileydi. Onlarn gzn kan brmt. Onlar tepeleyip yendik. Bir daha bize saldramazlar. Sana sylememitim. Sizler kente gelmeden nce avlanrken bir avc ile karlatm. Dilini anlyordum. Beni yaad yere gtrmek istedi. Kabul ettim. Orada da benim evim gibi evler grdm. Bana iyi davrandlar. Beni oraya gtren kiiye kentime gelmesini benimde, ona konukseverlik gstereceimi syledim. O ise 'Ben senin yaadn yeri biliyorum. Bir gn gelirim.' Dedi. Grdnz gibi ben mutlu savalarla anlayor ve onlarla gryorum. Onlara dman olmak akllca bir ey deil."

Sattama susup kald. Bansan ve Akilan kardeler hayranlkla kardeleri Abraka'ya bakt durdu. Onun nderlii ykc deil yapcyd.

Akilan "Ey Abraka yaptmz o sava unutmamak ve neslimize ders olmas iin ve iyi ynde zafer deil, o savan ykm olduunu belirtmek iin bir isim buldum. Savamza, on be avc erkek olduumuz ve Tamaza bizim atamz Metaka'nn atalarndan olduu iin 'On be Temmuz' diyorum."

Abraka araya girdi. "sim uygundur. 'On be Temmuz' savamzn ad deil bir bar addr. Artk savama i gdlerimizi brakp akllca i gdlerimizi gelitirmeliyiz. Sizde ahit oldunuz. Biz akll avclar olduumuz iin on be kiilik bir saldr ile otuz yedi kiiyi ldrdk. Ve akllca davranrsak silahlarmzda akllca olacak." Dedi. Deri giysisinin altndan bir bak kard. "Bunu ben bir av srasnda buldum. Bu ok sert. Bir tatan bile daha salam. Ben bu sert eyin olutuu eye 'Demir' ismini koydum. Bakn u kabarck eye basyorsunuz. Bak sratle yerinden frlayp alyor."

Herkes aknlk iindeydi. Kardeleri bile aknd.

Akilan ba eline ald. Biraz inceledi. "Buna ben tatan olumu diyemem. En sert tamzn bile ateten olutuunu biliyorum. nk o talar kapkara. Bu ise hem sert hem parlak. Syle bana Abraka, Tanra Fagm'la senin aranda neler geiyor?"

Abraka elindeki parlak bak ile pimi geyik etinden bir para kesti. "te bu stn silahmz olacak. Ve bunu bulduum yerde ii bu baklardan dolu kas kasa var." Dedi.

Sattama kendinden gemiti. "Syle o zaman o yeri. Gidip hepsini alalm."

Abraka "Olmaz dedi. Eer bu baklar kullanrsak ok stn savalar oluruz. Ve biz kandan ve savatan baka bir ey dnmeyiz. Ben mutlu bir kent yaratmaya alyorum. Bu ban gerisini ancak ok sktmzda kullanacaz. nce keiflerimizde barl insanlar tespit edeceiz. Ve karlatklarmzn ounluu dman insan gruplar olursa o zaman bu baklar kullanmaya geeceiz. nce keiflerimiz de dman ve dost insan gruplarn tespit etmek var."

Ziyafet bitmi akam olmutu. Kadnlar ellerinde yaral iki geyik ve torbalarnda sebzeler ile atalhyk kentine doru yrye geti.

Abraka etrafn kefinin sabah yaplacan syledi. Avclar bu byk komutann emrine zevkle uydular. Bu emirle ilgili hibir soru sormadlar. Akamdan kalan ziyafet art geyik paralarn yanmam bir aaca kardlar. Ve beer grup halinde kendilerine birer aa seip tepesine ktlar. Gecenin nda aa tepesinden etraf seyredecek bir nbeti setiler. O, srtlan olsun, aslan olsun, kurt olsun veya avc yabanc insanlar olsun, onlardan haberdar olacak ve bu sayede sabah uyandklarnda daha dikkatli olacaklard. Nbeti sra ile gece boyu gruptaki genler tuttu.

May gl byk tepenin arkasndayd. Hemen knda ki rmaa buz tutmu gln altndan sular akyordu. Gle su ise baka bir rmaktan geliyordu. Gln etraf sszd. Tepenin st aasz, plakt. Arazinin hemen devamnda Akviran denen yne doru ormanlar balyordu. Ve Karaman denen topraklara doru da ormanlar gz alabildiine srp gidiyordu. Yangna maruz kalan ormanlar ise May tepesi, Kanan denen yer ve atalhyk geni arasndayd.

Avclar sbah uyand. Aalardan indiler. Ackmlard. Ziyafetten arta kalan geyii Abraka'nn parlak ba ile paraladlar. Ate yaktlar. Eti kzartmaya baladlar.

O esnada Abraka "Kefimiz iin bir plan hazrladm diye konumaya balad. Ben, Akilan ve Bansan Akviran istikametine gideceiz. Sen Sattama Karaman istikametine mahiyetinle gideceksin. Abraka eliyle Karaman ynn iaret etti. Devam etti. Genler Tecavat, Mitu, Sabet ve Tuluka Konya istikametine doru gidecekler. Be gn boyunca ilerleyeceiz. Ve be gnn sonunda kentimize dn yapacaz. Yani gidi ve kente dnmz on gn srm olacak. Sorusu olan varsa sylesin."

Tecavat hemen ne atld. "Baba o sendeki ba biz alalm. Biz genciz. Biraz tecrbesiziz. Belki bak ilerimizi kolaylatrabilir."

Abraka olunun isteini uygun buldu. Deri giysisinin iindeki ba kard. Olu Tecavat'a verdi.

Avclar kefe kacaklar iin heyecanlydlar. Etlerini konumadan yediler. Kalan pimemi etler de on be avcya pay edildi.

Tecavat geyikten arta kalan birka kemik paras alp torbasn iine koydu. "Srtlan gibi hayvanlar karsa onlar, kandrmak iin bu kemikleri nlerine atacam. Onlar yalanp yutarken oradan kaacam." dedi.

Sattama at kald. "Tanra Fagm adna Abraka'nn olu ne kadar da akll." Dedi. Sonra kendi de toprbasna birka geyik kemii koydu.

Abraka oluna hak verdi. Tecavat'n plan gerekiydi. O da birka kemii deriden torbasna koydu. Ardndan ayr istikamete ayrlp yrye getiler.

Tecavat heyecanlyd. Babasnn kasa kasa ii demir baklarla dolu yeri biliyordu. Yolda "Bakn arkadalar. Ben babamn bulduu o demir baklarn yerini biliyorum. O yer yolumuzun zerinde. Kanan diye bir yer var. Orada bir tepe var. Baklar o tepenin tek aacnn altnda gizli. Oradan her birimiz yirmier bak alacaz. Ve baklar aldmz kimselere sylemeyeceiz. Baklar kentte gvenli bir yere saklayacaz. Babam mutlu bir kent yaratmaya alyor. Ama mutluluumuz Hublada amcamzn lmne neden oldu. Eer baklar elimizde olsayd dmanlarmz ktr ktr keserdik." Diye konutu.

Sattama'nn yn bulma igds olduka kuvvetliydi. Akama doru ormanlarn iinde durduklarnda Sattama, dz bir hat izdiklerine emin olmak iin gk yzne, yldzlara bakmt. "Tanra Fagm doru yolda olduumuzu sylyor." Diye sylendi.

Sattama'nn byk olu Abradam "Baba bunca ssz yerlere gelmemiz hi akllca deil. Kentte kalp yaayp gitmemizin nesi kt?"

Sattama "Olum biz bykler sizin bilmediklerinizi biliyoruz. Abraka gibi akllca eyler yapmak iin nce bilinmezlerle uramamz lazm. Bunun iin ok gezmemiz ve baz eyleri grmemiz gerekiyor. Karmza kacak her yabanc ey bizi bir hataya sevk edecek. Ve bu hatalarla biz, yeni eyleri hayatmza kazandracaz."

Abradam cevabn almt. Amcas Kutaba'ya yneldi. "Amca sence biz geriye sapasalam dnecek miyiz?" dedi.

Kurtaba "Bak yeenim, biz avcyz. Bu ktmz keif yolunda her eyle karlaabiliriz. Ama o eylerden kurtulur da kentimize dnebilirsek Tanra Fagm bizi grnmez bir ekilde dllendirecek. Yani kente dndmzde ok sevineceiz. Bu bizim dlmz olacak. Sence kt mdr hibir gzel ey olmadan sevinmek'"

Abradam "Bence yorulup kente dnmenin gzel bir taraf olmaz. Gzel olan ey kente elimizde avladmz geyiklerle dnmektir."

Sattama "Olum ilerlerken geyik avlayacaz. Ama dnerken daha ok avlayacaz." Dedi.

Abradam "Benim karnm ackt. Karanlkta nmz gremiyoruz. Mola verelim." Dedi.

Abraka ve iki kardei Akviran'dayd. Mola vermilerdi. Bir tehlike atlatmlard. Bir grup insanla karlamlar ve ilkel grdkleri o insanlar kendilerine ta atm biraz yaralanmlard.

Akilan "Ey kardeim bu ilkel insanlarn nesi ile antlama yapacaz?" diye konuuyordu.

Abraka "Doru sylyorsun. O ilkeller ancak tatan anlar. Ama onlara bir hediye vermeyi baarabilseydik bizi dman olarak grmeyeceklerdi."

Bansan araya girdi. "Bir daha karlaacamz ilkel insan grubuna bunu denemeliyiz. Bir fikrim var. lkel insanlarla karlatmzda biz onlara ta atmayalm. Biz ta attmz iin onlar, daha da lgna dnd. Zor duruma girdik."

Akilan araya girdi. "Bir mddet kaardk. Peimizi braktklarnda tekrar onlara yaklardk. Taki onlar bktrana kadar."

Abraka "Bak bu gzel fikir. Diye karlk verdi. Devam etti. Bunu ilk frsatta deneyelim. Ama nce karnmz doyuralm. Acele edelim. Ate yakp etlerimizi acele ile piirelim. Sonra bir aaca kp sabah bekleriz." Abraka'nn o an aklna lgn bir ey geldi. Tekrar konumaya baladPlanda bir deiiklik yapalm. Atamz Metaka gideceimiz istikamette denizlerin olduunu sylemiti. Ne dersiniz. Be gn sonra geri dnmeyip Atamz Metaka'nn bir isteini yerine getirelim mi?"

ki karde heyecanland. Akilan "ok gzel olur. Zaten kentte bir sr avc kadn ve erkek var. Birbirilerini idare ederler. Olduka heyecanlandm. yi ki syledin bunu."

Abraka "Atamz Metaka denizden geldiini sylemiti. Ona genken sormutum. 'Baba denizin ilerisinde ne var' demitim. Bana 'Hibir ey yok. Bu topraklar bir geyiin boynuzunda duruyor' demiti. Geyiinde bir kaplumbaann zerinde durduunu syledi. Yani btn dalar, ormanlar, topraklar, gller denizler bir geyiin boynuzunda tanyormu."

Akilan ilgin bir ey syledi. "Peki kardeim syle bana. lk avc insann babas kimdi?"

Abraka "Bunun iin olduka geri zamanlara gitmeliyiz. Ama atamz Metaka'nn bilmediini ben hi bilemem."

Bensan araya girdi. "Bunun iin daha da geri zamanlara gidersek dalar, talar ne zaman ortaya kt diye de sorarsak, Tanra Fagm'n zamanna gideriz. Bence ok nceden dalar, talar geyiin boynuzuna koyan Fagm. Fagm her eyi torbasndan kard."

Abraka dnmeden "Bu dediin doru olabilir. Dedi devam etti. Ben daha ilgincini syleyeyim. Peki ilk tanray kim dourdu. Ve o douran neredeydi?"

Akilan bilgi bir cevap verdi." Belki ilk tanray bizim avc kadnlar dourmutur. Hatta Tanra Fagm' yaratan Tecavat diyebilirim. Yani grdmz her eyi bildike biz yaratyoruz."

Tecavat ve arkadalar Kanhan'ndayd. Ormann iinde plak tepeyi aryorlard. Biir hayli aradlar ama bulamadlar.

Tecavat bir neri getirdi. "u grdnz rma tekrar toplanma yeri olarak kullanacaz. Bakn burada rman kenarnda yan yana iki kaya paras var. Kaybolursanz rma takip ederek buraya gelin. ayet o tepeyi kimse bulamazsanz uzaklatnz yerde bir aacn tepesine kn. Ve etraf tarayn. Az nce yaptm gibi aacn en stne kn. Birbirimizden en fazla be yz ok atm uzaklaacaz." Dedi.

Mitu "Bizi maceraya srklyorsun Tecavat. O bak dolu kasalar bulursam istediim kadar alacam."

Tecavat "stediin kadar alabilirsin. Ama kimseye bir ey sylemek yok. En ufak bir ima dahi yapmayacaksnz."

Mitu "Baban baklarn azaldn fark ederse. Senin de Kanhan'ndan geeceini biliyor stelik."

Tecavat "Babam sorun yapmayn. O kendi kendini kaybolan baklarla ilgili, baka bir ikna yoluna gidecektir." Dedi. Gen avclar dald.

Mitu rman kenarndan ilerliyordu. Talar vard nnde hep. Onlarn zerinden atlayp duruyordu. Bu atlamalar elenceden deil zorunluluktand. Ormann iinden ilerlemek istemiyordu. Yalnz kalmt. Tedirgindi. Bir canavar ile karlaacan dnyordu. nndeki bir ta daha atlarken aya ona takld. ok feci ekilde yere dt. Kolu fena halde acd. Kolunu oynatmak istedi. Ama yapamad. Kolu krlm olabilirdi. Ayaa kalkt. Hemen gerisingeri buluacaklar noktaya doru harekete geti.

Tecavat babas ile geldii zamandaki iaretleri tek tek okuyordu. Kocaman ceviz aacn hatrlamt. Byk bir kayadan oluan tmsei grmt. Ve bir bataklk ile de karlamt. "Tamam doru yndeyim." Diye sylendi. lerledi. Nihayet tepeyi grd. Hemen tepedeki tek aacn yanna gitti. zerine talar konarak kamufle edilmi sandklar ortaya kard. Be adet ii bak dolu kasa. Birini at. erisinden torbasna ok miktar koydu. i ile megulken gerilerden bir ses duydu. Tedirgin hislerle hzla arkasna bakt.

Gelen Tuluka'yd. "Tepeyi az nce grdm. Sen buradan farkl bir ynde ilerliyordun. Ne oldu da ynn deitirip buraya geldin. Yoksa baklarn yerini renmemizi mi istiyordun?" dedi.

Tecavat "Ekmek Fagm arpsn. Aklmda yle bir ey yoktu. Sadece babamla geldiimizde ki baz iaretleri hatrladm. Birka tanesine rastladm. Onlar takip ederek buldum buray. Dedi ekledi. Torban ata sende bak doldur."

Tuluka "Sence bu baklar hangi avc insan yapmtr?"

Tecavat "Baklarn zerinde garip ekiller var. Eskiyi dnrsek eskiden, byle ekiller ile hi karlamadm. Ama yarn dnrsek bu baklar ve zerindeki ekiller yarndan gelmitir diyebilirim. Yani Fagm ok hzl yaam baklar, yarnda yapp bu gne getirmi."

Tuluka aknd. "ok ilgin eyler sylyorsun. Sen hi beklemeden yarna gittin mi?" dedi.

Tecavat "Gitmedim ama gidilmesi mmkn. Eper yarna kadar hibir ey dnmezsen yarna gitmi saylrsn."

Tuluka ve Tecavat'n torbalar azna kadar bak dolmutu. Koca bir kasa boalmt. Kasalarn zerini tekrar talarla rterek kamufle ettiler. Buluacaklar yere doru harekete getiler.

Sabet ve Mitu onalr bekliyordu. Gelmekte olan Tecavat ve Tuluka'y grdklerinde oturduklar yerden kalktlar. Tuluka "Kolumu krdm galiba. Ya beni burada tedavi edeceksiniz ya da kente geri dneceiz."

Tecavat "Ben dnelim diyorum. Mazeretimiz grdmz gibi artada. Babalarmz bizi anlay ile karlayacaktr. Mitu'nun kolu her eyden nemli. nce torbalarmzdaki baklar bo torbalar pay edelim. dedi. Devam etti. Mitu senin torban da ben alacam. Yalnz senden hi kahramanlk beklemiyorum. Sen eve elin bo ilerleyeceksin."

Mitu Tecavat'n szlerine sessizce itaat etti. Ve kente doru gen avclar yrye geti. Akam olmak zereydi. Genler karanlktan hi holanmyorlard. O yzden hzl ekilde yryorlard. Geri yanm ormanda canavarlar bulunmazd ama olsun. Kim saldrd bize demek istemiyorlard.

Tam akam olduunda kent grnd. Durdular. Plan yaptlar. Baklar torbalar ile olduklar yere ukur kazp gmdler. zerine ok belli olacak ekilde talar ydlar. Sonra kente girdiler.

Nemengen bilgiliydi. Yaralanmalara kar evinde, bitkilerden yaplma bir krem bulundururdu.

Mitu'yu gren Nemengen "Kolun ok acyor mu?" dedi.

Mitu "Yolda ok acyordu. Ama imdi az acyor."

Nemengen yaral kolu bir mddet inceledi. Sonra "Sen kolunun krldna inanyorsun ama yle deil. Kolun sadece ar derecede ezilmi. imdi ben oraya krem srer zerini balarm. Birka gne kadar iyileirsin. Dedi ekledi. Demek be gn boyunca kefe ktnz. Ama dndnz iyi oldu. Mitu'cuum artk oralar hi unutmazsn. Artk oralarn kahramanlk izini kolunda tayorsun." Diye de latife yapt.

Mitu yerinde heyecan iindeydi. Tanra Fgm'n eyalarn kartrmlard. O ii bak dolu kasalar Fagm'nd. Ama Fagm onlarn Tanras olduu iin baklarda onlarn saylrd.

Mitu kz kardei Matap'n dikkatleri altndayd. "Ne var. Niye bana yle bakyorsun?" diye kt.

Metap "Sen sanki bir eyler biliyorsun. Ve bana sylemiyorsun. Ama ben bunu bulacam. Dikkatli ol elim ensende."

Cenbali "Kavga yapmayn bakaym. imdi aznza biber srerim."

Mitu "Anne biz ocuk muyuz. Bize ocukluumuzdan beri byle syleyip duruyorsun."

Abraka ve iki kardein Akviran' knn zerinden uzun bir sre gemiti. Dalardan ilerlemiler, Ormanlar zorlukla gemilerdi. Ama olsun, Atalar Metaka'n hayallerine ulamaya az kalmt. Abraka bunu yldzlara bakarak tahmin etmiti. A kaldklarnda hep domuz avlamlard. Tad nefisti. imdi ise yeni lezzetlere ulaacaklar iin sevinliydi. Yeniden dalar ve rmaklar amaya baladlar. Bir trl denize kavuamadlar.

Son gece Abraka yldzlara bakarak ""te oban yldz grnyor. oban bize kaval almaya balad bile. nmzdeki u tepeleri de aarsak denizle karlaacaz. Dedi. Devam etti. Ne dersiniz denize bir an nce ulamak iin yolumuza devam edelim mi?"

Akilan "Ben devam etmekten yanaym. imdiden nemli havay solumak beni olduka heyecanlandryor."

Bansan'da ayn fikirdeydi. Kalktlar yrye getiler.

Abraka "Denize ulatmzda nce incir yiyeceim. Karnm tka basa incirle dolduracam. Sonra denizde yzeceim. Ama en nemlisi oraya vardmzda biz avclarn iareti olarak bulursam, bir kaya zerine Tanra Fagm'n eklini izeceim."

Akilan "Bu gzel fikir. Kentimize geri dndmzde buralara geldiimizi daha iyi hatrlayacaz. Ve ryalarmzda buralara kolaylkla gelip gideceiz."

Tepeleri gemilerdi. Birden ayn iki tane oldu. Biri gk yznde biri yerde. Sevinten lk attlar. "Hulu hulu bagu." Diye 'yaasn yaasn kazandk' diyorlard. Kk kk tepeleri hzla indiler. Denize, kumlarla dolu sahile ayak bastklarnda Abraka szn hemen tuttu. Etraf incir aalar ile dolu alana girdi. tahla ve alktan gelen saldrganlkla incirlere yumuldu.

ki karde ise kumsala oturmu denizi ayn nda seyre koyuldular. Abraka uzun sre yanlarna gelmedi.

Birden karn i ve elleri gbeinde kp geldiinde Abraka ka geldi. "Bizim kavunlar gibi deil bunlar. Gidin incirlerden sizde yiyin." Dedi.

Akilan "Az sonra gne doacak. Yldzlar onu sylyor. Benim aklma acayip bir ey geldi. Karnmz hep meyveler ile doyuramayz. Buralarda bol miktarda aa sarmaklar da var. Onlardan byk bir balk yakalama a relim. Olduka uzun bir a olsun."

Abraka "nce gidip ve karnnz doyurun." Dedi.

ki karde ayaa kalkt. ncirlere doru yrd.

Abraka gelirken ormanlardan ald, kokusu atete yannca ho olan kuru yapraklar torbasndan kard. Koklad onlar. Sonra elinde bir ubukla kuru bir ktn zerinde, saa ve sola doru hzla hareket ettirdi. inde kurumu kavlar vard. Az sonra kuru kavlar tututu. Atei kuru ince dallarla harlad. Elindeki ho kokulu kuru yapra atein iine att.

"Sanki tanrlar aryorum. Buralarn tanrlarna kendimi sevdiriyorum. Buna bir isim bulmalym. Bu olsa olsa 'ttn yapra' olur. nk gzel ttyor." Diye dnd.

O an aklna yeni bir ey geldi. Hemen kalkp bir kavak aacna doru gitti. Oradan ince bir dal kopard. Geri dnd. Bir parmak boyu daldan krd. Kk parac nazik hareketlerle iindeki sertlikten kard. Elinde ii b bir kabuk olutu. Ttn yaprandan iine biraz doldurdu. Sonra onu atee tuttu. ine ekti ttn. ksrmeye balad. Bir sre sonra buna alt. Birden onda bir sarholuk meydana geldi. Abraka bu duyguyu biliyordu. Daha ncede denemiti. Ama byle kabuun kabukla beraber ttn iine ekiini ilk defa yayordu. Ve tanra Fagm'n kendisine glmsediini grd. Demek yeni akllca bir ey kefetmiti.

"Duman iine ekmek ve ttn iine koyduu kabuk. Buna bir isim bulmalyd. Ttmekten sutmak buldu. Olmad. Buna 'Sigra' yakr diye dnd. Evet bu bir sigradr." Dedi.

Kardeleri yanna gelince "Kendi kendine ne konuuyorsun?" dediler.

Abraka "Al bunu ve iine ek." Diyerek sigaray eline tututurdu.

Akilan sigaray eline ald. Duman iine ekti. Bir iki ksrd. Sonra alt.

Abraka "Ben bu ii yaprakla dolu eye sigra diyorum. Yaprana da ttn diyorum."

Akilan "Demek tanrlar artk ate yakarak deil bu sigra ile aracaz." Diye sylendi.

Sabah olmutu. avc yorgundu. Gece boyu uykusuzluk onlar perian etmiti. ncir aacn zerindeydiler. Dallardan uygun bir pozisyon bulup kvrldlar.

len bir grlt ile uyandlar. ki ay bouuyordu. Birilerine saldryordu. Abraka "Sakn kprdamayn. Ses de karmayn." Diye uyard.

Baskn ay dierini ormanlarn iine doru kovalad.

Abraka "Demek deniz kenarnda vahi hayvanlar da var. Bunu rendiimiz iyi oldu. En ksa zamanda kendimize barnak yapmalyz."

Akilan "Kentimizde ki barnaktan olmayacak herhalde. nk biz buralarda geiciyiz. Geri dneceiz."

Abraka "amurdan ev yapmak olduka zor. Ama buralarda talar olduka fazla. amurda var. Talar dizer amurlarla yaptrrz olur biter. Barnan duvarlarn yksek yapmalyz. Bu byle olunca canavarlar zplayp ieri giremez. Ve dam yapmak iin gerekemiz de olmayacak."

Abraka az nce ilerideki denize dklen rmaa doru gitmeyi teklif etti. Beraberce oraya doru ilerlediler. nk orada aylarn balk avlad yer olabilirdi. Oray aylardan ele geirip ackm karnlarn doyurabilirlerdi.

Tuna M. Yaar
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn tarihsel roman kmesinde bulunan dier yazlar...
Gbeklitepe 5
Gbeklitepe 4
Gbeklitepe 3
Gbeklitepe 2
Gbeklitepe 1
ok Eskiden 9
ok Eskiden 8
ok Eskiden 4
ok Eskiden 6
ok Eskiden 5

Yazarn roman ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Dnya Tanyor 3
Dnya Tanyor 8
Dnya Tanyor 7
Dnya Tanyor 6
Dnya Tanyor 1
Dnya Tanyor 2
Dnya Tanyor 5
Dnya Tanyor 4
Dnya Tanyor 9

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Masa [iir]
Reptilian 1 [yk]
Reptilian 2 [yk]
Reptilian 3 [yk]
Reptilian 4 [yk]
Reptilian 5 [yk]
Sava Trafii 2 [yk]
Sava Trafii 1 [yk]
Sava Trafii 3 [yk]
Aalara Fsldayan Adam [yk]


Tuna M. Yaar kimdir?

Voltaire


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Tuna M. Yaar, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.