..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Dnyada birbirinin ei ne iki gr vardr, ne iki sa kl, ne de iki tohum. -Montaigne
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Roman > Fantastik Roman > Timur KOHEN
7 Mart 2023
Beyaz Melek  
Mavi Nokta

Timur KOHEN


Beyaz Melek, bir hastane grevlisi ile bir hastann yksn anlatyor. Doktor Bilge Gker'in hastanedeki grevi, komaya girmi ve hayat makinaya bal hastalar son yolculuklarna uurlamaktr. alt yllar ierisinde onlarca hastay bu ekilde makinalardan ve hayattan koparmtr. Bir gn Bayndr Hastanesine Melek Bilen isimli gizemli ve tuhaf grnml bir hasta gelir. Ancak Melek Bilenin bu tuhaf ve gizemli grnmnn altnda olduka saf ve o dnyaya ait olmayan bir ruh yatmaktadr. Melek Bilen'in gnden gne gn yzne kan dnya tesi gleri, karakteri hakknda yeni ipularn anbean ortaya karacaktr.


:CEG:
Birinci Blm
KOMAYA GREN YALI KADIN

Daha nce byle bir vaka oldu bu hatrlamyorum ama vakalar 1999 ylnda yaanmaya balad. Yaam Destek nitesinde yani.
Hi kimsenin balanmak istemeyecei bir makinadan bahsediyorum. Baz insanlarn yaam ile lm arasnda kaldklar yerde, onlar hayatta (Hayat denirse) tutan ince izgideki temel ey yaam destek niteleridir. Yaam destek niteleri, hayatn en gerek ve en zc annda insanlar umutlu bir bekleyie sokan insan yapm tuhaf makinalardr.
niteye balanm biri iin ou zaman ne gereklik ne de zntnn ne de baka bir olgunun hkm kalmazd. Bayndr Hastanesinde altm sre iinde on dokuz hastann fiinin ekilmesinde bizatihi grev aldm. Bu tabir teknik anlamda ne kadar doru olsa da insanlarn kulana ok itici gelen, onur krc bir ifadedir. Az nce de dediim gibi fii ekilen insan deil makinelerdir. Sanrm bu zc ve mecburi grev, lmn nasl bir ey olduuna bir camn ardndan bakmak gibi bir ey. Bir hasta YDܒYe balyken kalp hala atar, organlar kendi kendini bitirene kadar almaya devam eder, solunum makine tarafndan salanrken dahi aslnda her ey bellidir.
Bayndr Hastanesinde beyin lm gerekleen hastalarn ayr bir nitesi vard. Dier hastalardan ayr tutulmayan, lm iin sadece iki dudak arasnda bekleyen insanlarn olduu bu tuhaf yer genel olarak hastanenin dier blmlerinden kkt. Beyaz izgili mermerlerle deli, gne klarnn dahi tuhaf grnd rktc bu blm, insanda korku ve rperti uyandrrd. Oraya soluk mavi bir kapdan girilirdi. eride ne olduu ne olaca ve ne olabilecei neredeyse kesindi. Bunun ad lmd. Komaya girenlerin arafta kald, kn mucizelere bal olduu, insanln henz koma haline dair kesin bir eyi bilmedii lm ile yaam arasndaki tuhaf gri alan gizemlerle dolu bir yerdi.
Yaam destek nitesine bal hastalarn bulunduu bu ksm en fazla drt hasta alabilirdi. nitelerin hepsinin dolu olduu ok nadir olurdu. Hastanenin zemin katnda, uzunca bir koridoru getikten sonra oraya ulalrd.
Hastalardan biri bir ocuktu. lk vaka ya da mucize gereklemeden hemen nceydi. smi Kadir Karayd. Soy ismi gibi simsiyah, bakmaya kylmayan gzleri vard. Okulda zorbala maruz kalmt. Her ey cuma gn son ders knda olmu. Okul merdivenlerinden inerken itilip kaklm, dengesini kaybetmesi sonucunda bana darbe almt. Yaananlar ilgin ekilde kimse grmemiti!
Kadir Kara Bayndr hastanesine getirildiinde bilinci kapalyd. Sonraki saatlerde beyin lm gerekleti. Babas, annesi ve her an Kadirin okulunda bir katliam yapacak gibi grnen kardei onu kurtarabilmemiz iin bizlere umutla bakyordu. O baklar hayatm boyunca unutmayacam. Sanrm hastanede altm yllar boyunca edindiim en nemli tecrbe, bu tip durumlardaki ailelerin her istediini yapmakt. Kadir Kara hastaneye geldiinde ailesinin her istediini yaptm. Sonu belli olan bir oyunun bitmesini beklemek gibi bir durumla kar karyaydk. Aslnda onlar da sonucun ne olacan biliyorlard. Yine de Allahtan umut kesilmiyordu.
Sabaha kar makine desteini kesecektik. Hep yle yapardk. Hasta son kez gn doumunu grecekmi gibi, yaam desteini gn doarken keserdik. Alim Kara, olunun yaam destek nitesindeki son saatlerinde yanma gelmiti. Kadirin onu ryasnda ziyarete geldiini syledi. Kadir ona bu ekilde yaamak istemediini sylemi. ok sevdii Rus yazar Gogolun Palto adl romann ona son bir kere okumasn istemi. Alim Kara benden bunun iin izin istedi. Ona bunun hibir sorun karmayacan syledim. Dediim gibi tm o yllar boyunca edindiim temel tecrbe lme bir adm kalm hastann, yaknlarnn son isteklerini her ne olursa olsun yapmakt.
Yaamnn en gzel yllarnda lmesi gereken ocuklar grmek ok zc. pek siyah salaryla, gzleri prl prl parlayan Kadir Karann fiini ekme, onu lm uurumuna itme grevi benimdi. Bu lanetli bir grevdi. Birinin mutlaka yapmas gereken lanetli ve kahredici bir grev. lmnn ardndan dz yeil izgiye dakikalarca baktm. Belki geri dner umuduyla. Tabi ki yle olmad. Dnmedi. Gzlerindeki ifade hi deimedi. Tpk onun ldnn resmi kant olan yeil dz izgiler gibi.
zlen ve kahrolan insanlar tanmak kolaylayor. Benim gibi hastanede alan biri iin bu durum her geen gn daha basit bir hale geliyor. Mirastan pay almak iin yaknnn lmn bekleyenler ile benliklerini len yaknlaryla ldren insanlar arasndaki fark rahatlkla anlayabilirim.
Hastanede altm sre boyunca iimi yaparken (Komaya girmi, beyin lm gereklemi hastalarn fiini ekerken) iimi ok sorguladm oldu. Ama hastanede yaadm son fi ekme seans Tm bu satrlar yazmamn temel sebebi ite o son olayd.
Beyaz desenli mermerlerin arasndan geilen ve uzunca bir koridoru olan yaam destek nitesinin olduu alana, hastanede alanlarn verdii bir ad vard elbette. O koridorda lmn souk nefesi hissedilirdi. Son yolculuun yapld bu alana Mavi Nokta adn takmtk. Sanrm soluk mavi kapnn ve lme son nokta bu odada konulduu iin bu ismi almt. Parlak mermer duvarlarda dalan glgelerin hznl grnts, yaamn noktalandnn kantyd. Bunu grrdm. O odaya her girdiimde hem de.
Mavi Noktann tuhaf bir kaderi vard. Bitiiindeki oda youn bakm blmyd. Mavi Noktaya deilde youn bakm blmne gitmek demek yaamak demekti. En azndan daha ansl olduun bir alan saylrd. Ac eksen de yaralanm olsan da ineler kollarn delik deik etse de orada hi olmazsa yaamak iin bir ansn olurdu.
Dier oda kesin lm demekti. Yaam desteinin kesilmesi iin nce benim odama gelinirdi. Gzlerinden korku ve ac akan insanlarn halini grmek beni kahrederdi. Mavi Noktada ki son nefesin ne zaman verileceinin karar ite burada alnrd.
Bylesi zor bir kararn alnd yer iin gsterisiz saylabilecek bir kaps vard. Herkes iin sevimsiz bir odayd. Bilmiyorum belki de bask bir yerdi. Odam yaam destek nitesinin bulunduu blm ve youn bakma alnan hastalarn tam karsndayd.
Beyaz Melekin son nefesini ne zaman vereceinin karar da bu odada alnmt.
Bir keresinde yaam destek nitesinden karlacak olan bir hasta yakn karar verildikten sonra baygnlk geirmiti. Baylmadan nce nefes alamadn sylemiti. Sanrm odamn bask olup olmamasnn bu durumla bir alakas yoktu.
Adamn sol tarafndan hastane bahesine alan bir kap vard. Kendini iyi hisseden veya yrmesi gereken hastalar baheden yrye kar, banklarda oturur, hastaneden taburcu edilecei gnn gelmesini beklerlerdi.
1999 yl benim iin nemliydi. nk Beyaz Melekle ilk defa o zaman tanmtm. O hastaya dair olaylarn ayrntlar baz gazetelerde yazmt. Yaammn son gnlerini stanbul kinci Bahar Huzurevinde geiren ve lmek zere olan biri iin bile ulalmas kolay haberlerdendi. O yl hatrlyorum. 17 Austos depreminden sonraki gnd. Bina enkazlarndan bir sr insan kurtarlmt. Enkazdan sa olarak karlan bir ocuk da bizim hastaneye getirilmiti. Ad Almilaydi. Beyaz Melekle ayn yere youn bakm nitesine, o tuhaf sonbahar gn gelmilerdi.
Geceleri youn bakm blmnde ya da drt hemire olurdu. Onlara iki doktor elik ederdi. Baz geceler o kadar youn olurdu ki sabahn olmasn drt gzle beklerlerdi. Hepsi mesleine son derece saygl salk alanlaryd. Birounun ldnn haberini aldm. Belki de hepsi lmtr. Para avcs, gzlerinden ktlk akan Doktor Ercan Karacann da yle. Onun o hastanede hi olmamas gerekiyordu. Bana gre doktor olmas bile byk bir hatayd. Hastanelerde bu tip doktorlarn olmasna hi gerek yok. Hem personeli geriyordu hem de tehlikeli biri olabiliyordu. Ama sanrm onun gvendii insanlar onu o hale getirmiti. Kendi bana bir anlam ifade etmeyen, sadece etkili ve mevki sahibi insanlarn varlyla anlam bulan insanlardand.
Beyaz Melek (Ona bu ismi biz takmtk.) yani gerek adyla Melek Bilen yaam destek nitesine alnrken ona Doktor Ercan Karacan nezaret etmiti. Sylendiini duymutum. Gereksiz yere buray igal edecek. Bouna vaktimizi alacak.
1999un austos ayyd. Havalar gayet gzeldi. Hastanenin grltsn yrtan siren sesleri ile birlikte mrmde grdm en beyaz tenli kadn acil ksmndan hastaneye giri yapmt. Bu kadnn bir benzerini Powder adl 1995 yapm bir filmde grmtm. Yz, vcudu ve her bir sa teli bembeyazd. Aznda solunum cihaz vard ve kolunda damar yolu almt. Gzleri kapalyd ve kirpiklerine tpk bir ekmek frnnda alm gibi beyaz yuvarlak toz zerrecikleri bulam gibiydi. (Sonradan o beyazlklarn yuvarlak toz zerrecii olmadn, tamamen doal oldmayan bir anlam ifade ettiini anlayacaktm.) Melek Bilenin yana hzlca mdahaleye giden Doktor Ercan Karacan adeta iyice kararm bir cilde sahipmi gibi duruyordu.
Youn bakm nitesinde are bekleyen ou kimse gibi Melek de ok masum ve temiz grnyordu. Ama o youn bakm nitesinde olan dier hastalar gibi acl ve ii bitmi gibi grnmyordu. Yatanda yatarken anszn kalkp gzlerini ap Benim burada ne iim var? diye sorup hemen ardndan kalkp gidecekmi gibiydi. Ama yine de youn bakmdayken asla byle bir ey yapamayacan anlyordunuz. Doktor Ercan da yle dnyordu. Baklarnda bir donukluk ve tuhaf bir dnce hali vard. Hastaya yardm ediyor olsa da sanki iinde baka bir ey yayordu.
Ercan Ona mdahale etmeliyiz. Diye bararak o bembeyaz kadn sedyeden almalarn ve youn bakm nitesine gtrmelerini syledi. Beyaz Melek her eyden habersiz bir kouturmacann ierisinde yaama tutturulmaya allyordu. Doktor Ercann elinde Bayan Melek Bilene ait dosyalar vard. Onlara bakabilir miyim? diye sordum. Ercan souk bir tavrla dosyalar bana uzatt. Bu soukluun sebebini biliyordum. Onun iinde yanan atei hissedebiliyordum. O ldrmek istiyordu. Mavi Noktadaki nihai karar o vermek istiyordu. Yaamla lm arasndaki insanlarn fiini ekmeyi, bir eit Tanry oynamay istiyordu.
Dosyay incelediimde Melek Bilenin kan kanseri olduunu rendim. imdilik bilinci akt ve kan almas gerekiyordu. ans yaver giderse yaplan muayeneye cevap verebilirdi.Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn fantastik roman kmesinde bulunan dier yazlar...
Beyaz Melek 4. Blm
Ksa Sa '. Blm
Beyaz Melek 8. Blm
Nicole Beatrix'in Atarisi 2. Blm
Renkli Dler Dkkn
Beyaz Melek 6. Blm
Beyaz Melek 7. Blm
Nicole Beatrix'in Atarisi
Kod. X
Ksa Sa

Yazarn roman ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Tm Iklar Yak!

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Kemer [yk]
Kayp Yol [yk]
Secret War [yk]
Reli Hermanni'nin lgin Hikyesi [yk]


Timur KOHEN kimdir?

almalarm neredeyse her gn gzden geiriyorum. Byk bir emekle yazdm romanlarm nasl daha arpc, srkleyici, gizemli ve fantastik hale getirebileceimin almasn yapyorum. Okuyucunun gemite, imdi ve gelecekte vermek istediim dnceyi almas iin elimden gelen her eyi yapyorum. Zamana yenilmeyecek, yaamaya devam edecek eserler oluturmak iin ura veriyorum. mgeleri merak esiyle ilemeyi seviyorum. Gizemin ve merak esinin son ana kadar fantastik bir atmosferde srp gitmesini seviyorum. Okuyucunun gznde ve ruh dnyasnda kkte olsa bir yer etmek iin gizemle yazma servenime devam ediyorum.


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Timur KOHEN, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.