..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
İnsan melek olsaydı dünya cennet olurdu. -Tevfik Fikret
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Yazar Portresi - Cemal Zöngür
Cemal Zöngür - Makaleler
Site İçi Arama:


Bilimsel
  Geri Kalmışlık ve İrrasyonalist Siyaset Nedir? (Cemal Zöngür) 20 Temmuz 2016 Politika 

Güncel olarak yaşanan olayın tarihsel, siyasal ve felsefi değerlendirmesi.

  Türkiye Burjuvazisi Artık Konuşmasın (2) (Cemal Zöngür) 21 Ağustos 2016 Felsefe 

Bir toplum ve bir ülke düşünün, kendi burjuvazisinin niteliklerini bilmeden, hem eleştirmektedir hem de onun arkasından gitmeyi sürdürmesi, Bu yapı belki de dünyanın en ilginç toplum ve ülke gerçekliğinin tek örneğidir.

  Şehitlik Duygusu ve Yitip Giden Canların Ağırlığı (Cemal Zöngür) 31 Ağustos 2016 Felsefe 

Kutsallıklara sığınılarak yüzyıllarca acı çekmek bir toplum için her ne kadar normal görünse de, alıp götürdüğü çok büyük değerler vardır. Bu değerlerden en önemlisi öz kültürünü kaybederken, bir o kadar değerli olan ailesini de yitirmektedir. İşte bu psikoloji, tüm Akademik çevrelerce yeniden sorgulanmalıdır.

  Kariyerizm ve Kıskançlık Kişilik Bozukluğu Mudur? (Cemal Zöngür) 12 Mart 2017 Felsefe 

Özellikle bazı burjuva kökenli ve özentili kişiler, Kariyerizmi bir yetenek ve başarı sayarak, sürekli belirli kişi ve kesimler üzerinde maddi ve manevi bir üstünlük aracı olarak kullanmaktadırlar. Bu da doğrudan kişilik bozukluklarının ana kaynağı olan Kıskançlığın en açık yansıması demektir.

  Chp, Mhp ve Akp Birbirlerinden Ne Kadar Farklıdırlar? (Cemal Zöngür) 7 Mayıs 2017 Politika 

Gerçekten insanlık ve topluma her konuda hizmet amacıyla ortaya çıkan her siyasi parti, bilimsel bir teoriye dayanmak zorundadır. Bilimsel siyasi teorilere dayanmadan sırf bir yerlerde benimde adım olsun, ya da çeşitli maddi çıkarlar noktasında uyuşamadığı için, karşıtlık anlamında kendine ayrı parti kurup faaliyet sürdürenler, asla gerçek siyasi parti değillerdir.

  Ana Rahminde Karakterin Oluşumu - 2 - (Cemal Zöngür) 30 Mayıs 2017 Felsefe 

İnsan karakterinin oluşumu, bir altın cevherine benzemektedir. Nasıl ki, altın cevherini her zaman ve her yerde en iyi şekilde kullanabilmek için, içerisine bakır ve gümüş benzeri alaşımlar katılarak en beğenilir şekle getiriliyorsa, insan karakteri de buna benzer sosyal alaşımlarla meydana gelmektedir.

  İnsan mı Ahlakı Şekillendirir Ya da Ahlak mı İnsanı? (Cemal Zöngür) 14 Mayıs 2017 Felsefe 

Ahlak ve Namus her toplumda göreceli şekilde farklı kavramlar taşısa da, Deontolojik tespitlere göre her insanın maddi ve manevi açıdan çevresini rencide etmeden en makul şekilde yaşaması demektir.

  İnsan Karakterinin Oluşumu - 1 - (Cemal Zöngür) 21 Mayıs 2017 Felsefe 

Özellikle bugüne kadar Beyin Uzmanlarının yapmış oldukları araştırmalardan, yaklaşık olarak beyindeki hücrelerin (Nöron) sayısını 86 ila 14 milyar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ve bunların nasıl bir sistemle çalıştığıyla ilgili net bilgiler henüz bulunmamaktadır.

  Çocuklukta Karakterin Şekillenmesi - 3 - (Cemal Zöngür) 4 Haziran 2017 Felsefe 

Bir çocuğun sağlıklı, akıllı, zeki ve kendine öz güveni olacak şekilde karakter kazanması, önce anne ve babanın küçük çaplı da olsa, maddi güvencesinin olması her şeyden önce gelmektedir. İkinci büyük güvence ise, devletin eğitim ve yönetim yapısının adaletli olmasıdır.

  Türk ve Müslüman Aydın İle, Batılı Aydın Arasındaki Fark : (Cemal Zöngür) 30 Haziran 2017 Felsefe 

Aydınlar toplumların beyni, bilinci, gözü, kulağı ve dili demektir. Nasıl ki bir toplumun sağlıklı ve temiz yaşaması, o toplumun içerisinden çıkan Doktorların bilgi ve hizmet anlayışına bağlıysa, insanların doğu ve bilinçli yaşaması da, gerçek Aydınların varlığına bağlıdır.

  Chp'nin Adaleti Hatırlaması, Demokratlık mıdır Opotünizm mi? (Cemal Zöngür) 21 Haziran 2017 Politika 

Osmanlı’nın devşirme mirası üzerine oturup, yarım ağızla Osmanlı’ya karşı olan bir anlayıştan, evrensellik ve demokratlık beklemek, insanın kendisiyle alay etmesi demektir. Kemalizm’in gerçek siyasi felsefeye dayanan bir teorisi bulunmamaktadır.

  Ergenlikte Karakterin Savrularak Yön Bulması - 4 - (Cemal Zöngür) 18 Haziran 2017 Felsefe 

Sosyolojik olarak her devlet sistemi toplumun beyni, aklı, düşüncesi, ahlakı ve vicdanı demektir. Nasıl ki bir insanı, insan yapan en büyük özelliği kafasının içerisindeki “Beyin Hücrelerinin” gelişim, hareket ve eğitilme şekline bağlıysa; birey ve toplumu ortak insani ölçülerde yaşatan sistem de, devletin idari ve siyasi yönetim organı, o toplumun ortak beyin hücreleri demektir.

  İnsan, Üst İnsan ve İkiyüzlülük (Cemal Zöngür) 22 Eylül 2017 Felsefe 

Adına yaşam mücadelesi deyip sürekli birbirinin yüzüne bakarak ailede, akrabada, arkadaş, grup, çevre, din, parti, toplum ve devlet ilişkilerinde, her türlü hile ve cambazlık oyunlarıyla ben daha üstünüm demek, asla insan olmanın gereği sayılamaz. Tüm bunların en büyük ve tek sorumlusu devlet sistemleridir.

  Evrensel Adalet Yerine, İdeolojik Adalete Sarılmak: (Cemal Zöngür) 11 Temmuz 2017 Felsefe 

Toplumlar sürekli belirli bir din, etnik ve narsist politik çerçeveden dünyaya bakıp ona göre eğitilmişlerse, o toplumlarda en iyi teori ve düşüncelerin hayat bulması oldukça zordur

  Batı Emperyalizminin Doğuşu ve Destekçileri (Cemal Zöngür) 5 Ağustos 2017 Politika 

Sömürme ya da herkese ben hükmetmeliyim duygusu, her insan ve her toplumun doğasında var olan en büyük hastalıklı ruh halidir. İnsanın doğası gereği beyin hücre yapısı ne kadar gelişirse, insani ve hayvani özellikleri de aynı orantıda gelişim göstermektedir. Ancak her zaman insanın baskın olan hayvani özelliği, (Süper Ego) insanlığa yakışır gerçekçi bir eğitim ve yaptırımlarla kontrol altına alınmadığı sürece, gerek yerel düzeyde gerekse küresel ve global şekilde savaş ve sömürüler her zaman devam edecektir.

  İnsan Olmak Ya da Olamamak (Cemal Zöngür) 22 Ağustos 2017 Felsefe 

Üst Düşünme Yetisi; dünya ve doğanın fiziksel deviniminden hareketle, diyalektik olarak insanın beyin içerisindeki hücrelerin sayısal açıdan daha fazlasını çalıştırmasıyla meydana gelen merak, sorgulama ve araştırma mekanizmasıdır.

  Kavram Karışıklığı ve Toplumsal Gerileme (Cemal Zöngür) 30 Eylül 2017 Felsefe 

Edebiyat (Lingustik) Bilimi; düşünceleri temsil eden kelime ve cümlelerin anlamsal kavramlarının, her toplumun bilgi, bilinç, özgürlük ve sosyal yapılarına göre zenginleştiğini ifade eder.

  Felsefi Açıdan Yalancılığın Gen Haritası (Cemal Zöngür) 31 Ağustos 2017 Felsefe 

Öz kültür ve tarihine bilimsel bakmayan ülkeler, ilke olarak yalan, taklit ve ithal ikame yöntemle ayakta kalmaya çalışırlar. Devlet yapısında hakim olan bu ithal ikame mantık, doğal olarak bireylerin çoğunluğunu da aynı yalancı karaktere sürüklemektedir.

  Cennet ve Cehennemin İcadına Felsefi Bakış: (Cemal Zöngür) 19 Temmuz 2017 Felsefe 

İnsanların zekâ yapıları eskiyi çok aşmış olup, sahip oldukları maddi ve manevi imkanların tamamen değişmesi neticesinde, din gibi büyük bir hayal (Soyut) gücüne dayanan ve insanları sürekli cehennem fobisiyle edilgenleştirip, hizaya getiren düşünceler çağı çoktan bitmiştir. Bu yüzden yeni bir din ve peygamberin ortaya çıkması için en ufak bir sosyal zemin bulunmamaktadır.

  Allah; Kadın Ya da Afrikalı Peygamber Neden Göndermedi? (Cemal Zöngür) 26 Temmuz 2017 Felsefe 

İnsanın ilk atası sayılan Primatlar 65 milyon yıl önce Afrika kıtası başta olmak üzere, Asya ve diğer alanlarda yaşayarak çoğalmışlardır. Bu türler henüz ayaklarının üzerine dikilip yürümeyi bilmiyorlardı.

  Kuzey Kore İnsanlığın Sonuna mı İşaret Ediyor? (Cemal Zöngür) 8 Eylül 2017 Politika 

Her çağda olduğu gibi 21.Yüzyılda da, gücü yeten her dini ve siyasi yapı, diğer bölge ve toplumlara saldırarak her türlü değerlerine el koyup, kendi hükümranlığını sürdürmenin peşinde koşmaktadır.

  Siyaset ve Fetişizm (Cemal Zöngür) 15 Eylül 2017 Politika 

Bir ülkede siyaset başta olmak üzere toplumun tüm kültürel ve sosyal aktivitelerinin, fetişist saplantıdan uzak, nitelikli olduğunu söylemek için, o ülkenin kuruluş temelinin materyalist pozitif bilimlere bağlı olmasıyla mümkündür. Çünkü çağ bu sayede ilerlemiştir.

  Soyut ve Somut Düşünsel Yaşam Üzerine (Cemal Zöngür) 20 Ekim 2017 Felsefe 

Tarih ve Antropolojik araştırmalar ışığında, insanın ilk ataları sayılan Primat ve Neandertallerin gelişim ve yaşamları, M.Ö.12 milyon yıllarında Homo Hubilas’ın el ve ayakları üzerine yürüdüğü dönemle başlamıştır.

  Kuran'a Göre Ilımlı İslam Mümkün Mü? (Cemal Zöngür) 1 Kasım 2017 Dinbilim 

Bir düşünce veya inancın niteliklerini belirleyen temel yapılar, kutsal kitaplar başta olmak üzere teorikleştirilmiş siyasal manifesto veya tüzüklerdir. Aynı zamanda bunların gerçek hayatta ne kadar uygulanıp uygulanmadığı, söz konusu ilke ve şartlara inanan toplumların yaşamlarına bakarak bir sonuca varabilir.

  İnsan Niçin Yaşar (Cemal Zöngür) 28 Kasım 2017 Felsefe 

Bu bakımdan “Benlik” her zaman tekil değildir. Duruma ve şartlara göre tekilleştiği kadar kolektifleşmektedir de. Bir kişi benliğini aşırı decede yükseltip bu doğrultuda bir yaşam ortaya koymaya başlarsa, süper egoya dönüşmüş demektir. Süper egoya sahip kişiler çoğunlukla aile ve çocuklarını dahi düşünmezler. Onu için “Kolektif Benlik ile Süper Egoyu” birbirinden net olarak ayırmak gerekir.

  Kadın Katliamları Neden Önlenemiyor? (Cemal Zöngür) 21 Aralık 2017 Politika 

Ne zaman ki tek ve gök tanrı anlayışıyla birlikte, din düşüncesine bağlı devletleşmeler başlamışsa, cinsiyetçi erkek egemenliği kendisini her şeyin üstünde görüp ona göre bir eğitim ve plan hazırlamıştır.

  Kime Göre Ahlak Neye Göre Ahlaksızlık (Cemal Zöngür) 29 Aralık 2017 Felsefe 

Bireyler ya da devleti yöneten erkler insan olmanın sınırlarını, sınırlı yaşamaktan geçtiğini bilmedikleri ya da bunu ciddiye almayıp, bu gücümle her şeye sahip olur herkese hükmederim mantığıyla; hayvandan daha aşağı bir düşünceye sahip olduğu için ahlaksızlığın pençesine düşülmektedir.

  İnsanın Dine İnanışı, Dinden Kaçışı (Cemal Zöngür) 15 Aralık 2017 Dinbilim 

Ateşi en az 500 bin yıl önce tanımış insan, yiyeceğini pişirmeyi ve temizlenmeyi bilmediği halde, tanrı insanların temizlik vb. anlayacak kadar neden akıllı ve bilinçli insan yaratmadı?

  Düşünce ve Nitelik (Cemal Zöngür) 21 Kasım 2017 Felsefe 

İlk insan ataları olan Primat ve Neandertaller M.Ö. 200 ve 165 bin yıllarında koku, ses, korku, ışık işaret dilini kullanarak, anlaşılmaz bir düzen, duygu ve düşünce içerisinde yaşama başlamışlardır. Anılan dönemdeki insan ve düşüncenin niteliğini belirtmek gerekirse, hayvani özellikten pek bir farkı bulunmamaktadır. Bu dönemin insan düşünce yapısını, iç güdüsel his olarak adlandırmak ta mümkündür.

  İnsanın Süperegoya Esir Oluşu (Cemal Zöngür) 5 Aralık 2017 Felsefe 

İnsanın beyini içerisinde bulunan duyu, his, güdü gibi ruhsal ve enerjik yapılar her ne kadar soyut şekilde düşünülse de, aslında bunların hepsi somut birer yaşamsal pratiklerdir. Beyin denilen yapı et, damar, sinir, kas, kan ve sıvıdan oluşan biyolojik duyu mekanizmasının adı Ego'dur.

  Faşizmin Tarihi ve Türleri (Cemal Zöngür) 26 Ocak 2018 Politika 

Psikolojik modern düşünsel faşizm ile, sınır tanımaz kara faşizmin mimarları, bunun üzerini örtmek için terörü bahane ederek her geçen gün insanlıktan biraz daha uzaklaşmaktadırlar. Halbuki terör varsa? Onu da kendileri icat etmiştir.

  Siyasal Ahlâk ve Ahlâksızlık (Cemal Zöngür) 11 Şubat 2018 Felsefe 

Siyasi ahlâksızlıkların en çok yaşandığı düşünce yapılarıysa din, ırk ve maddi varlıklara tapınan narsist, hedonist ve ukala karaktere sahip siyasi oluşum ve bireylerde görülen bir durumdur.

  İnsan Beyninde İyilik ve Kötülüğün Düzeni (Cemal Zöngür) 18 Şubat 2018 Felsefe 

Her şeyden önce insan anatomik olarak enerji deposuna benzer şekilde sürekli ses, ısı, ışık, sıvı, koku, renk, tat ve özelliğini tarif edemeyeceğimiz çeşitli saydam sinyalleri alıp depolayan, aynı zamanda dışa gönderen güçlü bir alıcı ve verici özelliğe sahip manyetik bir cisimdir.

  İslam'da Cinsellik (Cemal Zöngür) 26 Şubat 2018 Dinbilim 

Her mezhebin kendine göre yaratmış olduğu hadis ve fıkıh uygulamasının yanında bunları devletlerin maddi, manevi destekleyerek toplumu sürekli dinle terbiye etmesi. Ve çeşitli olumsuzluklara sürekli göz yumması, dini maske ve kalkan olarak kullananlara en kolay ortamı sunmuştur.

  İslam Mezhepler ve Tarikatlar (Cemal Zöngür) 6 Mart 2018 Dinbilim 

Allah ve Kuran emri olduğuna inanılıp kutsallaştırılan İslam ve mezheplere tapınanlar, sürekli savaşarak cehennem içerisindeki yaşamlarını neden sorgulayamazlar? Bu yaşananları sorgulayıp doğru ve barışçıl bir düzene geçemeyen bir dinin, Allah emri olduğuna inandırılması, ancak kişi ve toplumların büyük bir korku (Fobi) psikolojisine sokmakla mümkündür.

  İslam'da Güncelleme (Reform) Mümkün Mü? (Cemal Zöngür) 14 Mart 2018 Dinbilim 

Düne kadar Televizyon ve çeşitli elektronik aletleri şeytan işi gören İslam mantığı ve dünyası, bugün her türlü elektronik cihazlardan tutalım lüks ve modern gavur icatlarıyla yaşamalarını, acaba o kutsal dinleriyle nasıl bağdaştırmaktadırlar?

  Nihilist Kemalizmin Bitişi (Cemal Zöngür) 29 Mart 2018 Felsefe 

Evren ve dünyadaki realiteyi, insan aklının ortaya çıkardığı nesnel ve öznellik taşıyan yaşamsal değerleri yok sayan Nihilizm, insanı perspektif ve düşünce yoksunu bırakmakta. Kemalizm de aynı şekilde yönettiği toplumu tamamen düşünce ve perspektiften yoksun bırakıp, yararcı ve şekilcilik en büyük ilkesi olmuştur.

  Alevilikte İnsan Tanrı ve Tanrısal Bağlılığın Özü (Cemal Zöngür) 13 Nisan 2018 Felsefe 

Alevilik; maddi zenginliğe dayanılarak kazanılan itibar, iktidar, ibadet ve siyasetin her zaman insanı küçülttüğünü belirtir. İnsanlığın bunlara kurban gitmemesi için insanın insani karakterinin eğitilerek yüceltilmesini ilke edinir.

  İrade Nedir Nasıl Kullanılır? (Cemal Zöngür) 2 Mayıs 2018 Felsefe 

İradeli yaşamak veya iradeyi kullanmak eğitimli, bilgili, kültürlü ve korkusuz olmakla mümkündür. Bunun dışında kişilerin iradeleri zincirle başkalarının yedeğine bağlanmış demektir.

  Kutsal Kiataplar ve Irkçılık (Cemal Zöngür) 11 Mayıs 2018 Dinbilim 

Tanrı kavramı başta olmak üzere din vb. kutsallıklardan ırkçılığa kadar yaşamımızda olumlu olumsuz her şey, insan bilincinin eseridir. İnsanın duygu ve düşüncesi sakatlandığı zaman, tanrı da dahil tüm kutsallıklar hiçbir anlam ifade etmemekte.

  Doyumsuzluk Nedir, İnsanda Nasıl Oluşur? (Cemal Zöngür) 27 Mayıs 2018 Felsefe 

İnsanda mevcut olan açlık duygusu ve doyumsuzluklar, her kişide farklı şekillerde değişik amaçlarla kullanılır. Birisi yeterince bir şeylere sahip olmadığı için aç gözlülük gösterirken, diğeri en çoğu benim olsun en büyük ben olmalıyım mantığıyla doyumsuzca hareket eder.

  Evrim ve İnsan, Teoloji ve İnsan (Cemal Zöngür) 14 Haziran 2018 Felsefe 

Evrim düşüncesi, insan olmadan hiçbir varlığın anlam kazanmayacağı gerçeğinden hareketle insan, doğa ve tüm varlıkları nesnellik çerçevesinde ele alıp inceleyen bilimsel objektif düşünce biçimidir.

  İnsan Dürüstlük ve İkiyüzlülük (Cemal Zöngür) 18 Temmuz 2018 Felsefe 

Dürüstlük; gerçek insan olmayı gerektiren bilimsellik ve büyük bir erdemlilik ister. Bunun kriterleriyse hem bireysel hem de toplumsal açıdan çaba, sabır, emek, kararlılık, akıl, zeka ve iyi bir eğitime sahip olmakla mümkün.

  Çocuk ve Kadınlara Tecavüzün Psikolojik Analizi (Cemal Zöngür) 6 Temmuz 2018 Felsefe 

İnsanı dünyadaki diğer canlılardan farklı kılan tek özellik, beyin hacim yapısının büyüklüğü ve hücre (Nöron) saysının 14 milyarı aşmasıdır. Tanrının bu özelliliği insana verdiği kabul edilse bile, insanın dört dörtlük olduğu anlamına asla gelmiyor.

  Düşüncenin Gelişimi ve Toplumsal Körleşme (Cemal Zöngür) 8 Eylül 2018 Felsefe 

Biyolojik edim ve güdü tüm canlılarda mevcut olsa da, maymunların dışında diğer canlıların beyin hacmi ve nöron sayıları, insan beyin kapasitesinin çeyreği bile değildir. Bu yüzden hayvan türlerinin edim ve güdülenmesinde, öznel ya da nesnelliğin varlığı (Ontoloji) söz konusu değildir.

  Gericilik ve İlericilik Kavram Karışıklığı (Cemal Zöngür) 17 Aralık 2018 Felsefe 

Analitik bilimsel düşünce ve kültürden uzak kişi, toplum; “İlericilik ile Gericiliği” en basit bakış açısı olan şekilcilikte görür. Bununla dünyaya mesaj verilmesi zavallı ve çaresizliğin bir ifadesidir.

  İlkeli Mücadelenin Felsefi Diyalektiği (Cemal Zöngür) 21 Ocak 2019 Politika 

Korku; temel çelişki olarak ele alınmadan hiçbir mücadelenin başarı şansı bulunmuyor. Çünkü toplum öyle bir noktaya getirilmiş ki, insanda mevcut olan üst düşünceden habersiz, içgüdüsel alt düşünceyle yaşamakta. Ve bu oran en az %90'dır. Tüm sorunlar korku psikolojisinde düğümlendiği için, bu kör düğüm çözülmeden ilkeli felsefi teoriye bağlı mücadelelerin başarı şansı, ne yazık ki mümkün görünmüyor.

  Felsefe, Modernite, Modernlik ve Yaşam (Cemal Zöngür) 10 Aralık 2018 Felsefe 

Erkeklerin takım elbise kravatlı olması ve kadınların saçını başını açıp etek ve pantolon giymesi hiçbir topum için bilimsel buluş olarak görülemez görülmemiştir de. Giyim ve kuşamın bugüne kadar kişi ya da toplumun düşüncesinde en ufak bir değişiklik yarattığını kim gösterebilir?

  İnsan, Düşünce, Alt Düşünce ve Üst Düşünce (Cemal Zöngür) 4 Şubat 2019 Felsefe 

Her şeyin sınırı olduğu bir dünyada, büyük ya da küçük şekilde sınırsız sahip olma güdüsüyle yaşamak, hayvandan daha aşağı bir varlık demektir.

  Akıl ve Oluşum (Cemal Zöngür) 6 Nisan 2019 Felsefe 

Her birey, grup, toplum ve devlet yönetimleri, kendilerine göre bir akıl oluşum yöntemi bulmuş olsalar da, bunların çoğu derince sorgulanmaya muhtaç. Çünkü insanın doğal hücresel beyin yapısı sürekli ne, nedir, neden nasıl, niçin? Gibi aklın almayacağı kadar sorusal emir kipiyle doludur. Nöronsal emir kipleri her zaman bilimselliğe dayandığından, bunu zahmetli ve uğraştırıcı gören hantal, tembel ve asalak kişilikler, sürekli içgüdüsel egoya göre tercihte bulunurlar

 

 GERÇEĞE KISA BAKIŞ
Her insan yaşamış olduğu toplumu, kültürü, dünyayı ve sahiplendiği düşüncelerinin doğruluğunu anlaya bilmesi için, derin bir "Empati" yapmayı bilmelidir.
Ve böylece bağımsız bir bakış açısıyla, hem kendi düşünce ve yaşam şeklini, hem de diğer dünya toplumlarının neden, nasıl, niçin gibi sorularla sorgulayarak derinliklerine inmeyi bilmelidir.
İşte o zaman kendi yaşamının ne kadar gerçekler ve doğrular üzerine kurulduğunu anlayacağı gibi, diğer kültür ve toplumların yaşamlarının da büyük bir öneme sahip olduğuna karar verecektir.
Cemal Zöngür
Arş. Yazar 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Cemal Zöngür, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.

 

Bu dosyanın son güncelleme tarihi: 11.12.2019 16:29:36