..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Bilgi sakalla llmez. -Moliere
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Eletiri > Tarihsel Olaylar > Salih Zeki avdarolu
9 Mays 2020
Ziya Gkalp' In Muski nklb Gnlerinde Kendinden Menkul Mzikologluu  
Salih Zeki avdarolu
Cumuriyet inklaplar dneminde muskimiz...


:GID:
Cumhuriyet in kurucu iradesi, yeni rejimin kuruluunun daha drdnc ay bitmiken, lkenin mevcut kurum ve deerlerini, inklp ad altnda pepee ve sratle deitirme hareketleri balatr.
3 Mart 1924 gn Hilfet messesesi ile er iye ve Evkaf Vekleti kaldrlr, ayn gn Tevhid-i Tedrisat Kanunu yrrle konur.
20 Nisan 1924 gn kinci Anayasa kabul edilir.

4 Mart 1925 Takrir-i Skun Kanunu, 25 Kasm 1925 apka Kanunu kabul edilir, 30 Kasm 1925 Tekke ve Zaviyelerin kapatlmas karar alnr, 26
17 ubat 1926da Medeni Kanun kabul edilir, 1 Kasm 1928 de Harf nklb balatlr.

Daha bunlar gibi irili ufakl nice inklp uygulamas 1930 lu yllarn ortasna kadar btn scakl ile devam eder. lkede yaanan bylesine youn alkantlarn balangcndan itibaren mskimiz de nasipsiz (!) kalmayacakt. Ama mskmizin belirgin olarak byle bir ileme konu olmas , Mustafa Kemal in 9 Austos 1928 akam Trk, Msr ve talyan Mzisyenlerce verilecek olan konseri dinlemek iin Sarayburnu Gazinosuna gelii ve burada yapt konuma ile balayacak ve akabinde neredeyse 1950, hatta onun da tesinde 1970 li yllarn son senelerine kadar btn dramatik sonularyla devam edecektir.

Hemen hemen btn inklplarn teorik planlamasnda olduu gibi msk bahsinin yol haritassnn iziminde de Ziya Gkalp rol alacakt.


Msk de yaplmas gereken deiime, Gkalpn hem Merutiyet dneminden Cumhuriyet e kadarki yazd makalelerde; hem de Trkln Esaslarnda olduka zel bir nem verilmitir.

Gkalp, bir mzikolog veya mzisyen olmamasna ramen;
lkemizde yan yana yaayan iki musiki olduunu , birisinin Trk halk tarafndan kendiliinden oluturulmu Trk Musksi, dierinin Farab tarafndan Bizans tan ithal edilenOsmanl Musksi olduunu, Halk Mzii nin kltrmzn, Osmanl Musksi nin ise Medeniyetimizin muskisi olduu iddiasnda bulunur ve hemen peinden Osmanl Musksi nin belli kurallardan meydana gelmi bir bilim olduunu,Trk Musksi nin ise naif, belli usul ve kurallar olmayan, bilim kalplar dnda iten melodilerden ibaret olduunu ilm bir kesin hkm imicesine ve de hibir hata pay ihtimali gzetmeyerek, kendince tescil eder.[1]

Bylesi bir hkme varnca, gerisi olduka kolaydr. Osmanl msksi de, tu-kaka edilmeli ve yasaklanmaldr. Peki Osmanl Musksi ni attmzda, Halk Musksi yeterli olabilecek midir? Hayr!.. O zaman ne yaplmaldr?.. Kolay var :
Mill Mskmiz, memleketimizdeki halk msksiyle, garp msksinin imtizacndan (uyumundan) doacaktr. Halk mskmiz, bize bir ok melodiler vermitir. Bunlar toplar ve garp musksi usulnce armonize edersek hem mill, hem de Avrupa bir muskye malik oluruz [2] demekle kolayca bir zm bulunacan zanneder. Oysa vard bu hkm de yanl bir rnek ve temel zerine kurmaktadr. Yani Halk msksi namelerinin , polifonik yntemlerle armonize edilerek oluturulacak sentez fikri :
.Berker in de belirttii gibi, Gkalpin kafasndaki mill mzikte sentez fikri,19. yzylda Rus Beleri diye bilinen bestecilerin tecrbelerinden kan modele dayanmaktadr [3]

Bu gr aslnda Gkalpten nce, Merutiyet dnemlerinde Necip Asm Yazksz ve mzikolog Mahmut Ragp Gazimihal ce de dile getirilmiti.
Hatta: Trk musksinin Yunan kaynakl olduunu, bize Araplar ve Acemler vastasyla geldiini iddia eden ilk yazar Necip Asm Bey dir [4]

Ziya Gklpin ileri srd bu grlerden ok nce, Necip Asm 1918 de unlar yazacaktr :
Mill bir mzik ibda hususundaki muvaffakiyetleri herkesin msellemi olan Macarlar gibi biz de mill mzik vcuda getirebilmek iin Macaristan dan bir mzik limi getirmek, bu klliyat ona tevd etmek gerekir..(Necip Asm, Dilimiz, Muskimiz,Trk Yurdu Dergisi,Yl:7,Cid:XIV,say:157,1334ten aktaran Cem Behar)Nitekim,yllar sonra Macar Besteci Bela Bartok Trkiyeye gelir[5]

Necip Asmn tezine gre mevcut olmayan (!) milll muskimizi oluturmak zere Macaristan dan mzik uzman ithal etmekten baka aremiz yoktur.

Ragp Gazimihal ise 1929da yazdark Anadolu Trk ve Oyunlar balkl kitabnda; Gkalp ile ayn eyleri dndklerini u szleriyle anlatr:
Kendi yazdklarm Gkalpin dncelerinden evvel getiriim, O nun benden fikir ald maksadyla deildir. Bilkis benim onun tesiri altnda kalmadm gstermek iindi. Gklp gibi alimlerimiz musikiinas olmamak yznden sk sk muski hatalar yapmlar ise de, bizce muhterem olan cihet onlarn cesaret-i medeniyeleri ve esas itihatlardr
Yani diyor ki Gazimihal: Gkalp in msk hakkndaki szleri yanl bile olsa, deilmi ki , inklplarn btnne hizmet ediyor, o zaman her ey gibi o da mbahtr.
Tabii bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olan Gkalp e hak ettii cevap, ada olan, Mskmiz otoritelerince verilecekti:
Gkalp in bu grlerine ilk kapsaml cevap RAUF YEKTA Bey den gelmitir. Rauf Yekta Bey Geleneksel Osmanl/Trk mziinin aslnda bir tek mzik olduunu syler. Trk mziinin de gerek tarihsel, gerekse teknik alardan birbirinden ayrt edilmemesi gereken avama hitabeden spontane bir Halk Mzii kanad ile, daha ince ve rafine bir zevke hitabeden bir havass kanad bulunduunu n srer
Rauf Yekta nn bu bak as daha sonra bata Hseyin Sadeddin Arel ve Dr. Suphi Ezgi olmak zere bir ok yanda bulmutur [6]

O devirde belki bir eyler ifade eden bu tezlere gnmz gzyle bakldnda; bunlarn ciddiye alnmayacak derecede gerek d, tutarsz ve komik yarglar olduu ortaya kar. Ayrca, mskmizin Bizans tan ithal edildii grnde olan bir sosyolog un bu mskyi atp, yerine kendi z musikimizi meydana getirirken, Bat nn polifonik sistem ve tekniini srarla savunmas da her halde ilgin bir paradoks olmalyd. Bu yzden dier grlerindeki tutarllk ve doruluk pay tamamen veya ksmen olsa bile, bu onun muskye dair btn tezlerinin hibir akademik deerinin bulunmad gereini deitirmeyecektir.

Kendisinin ada olan, Yakup Kadri Karaosmanolu, Yahya Kemal Beyatl, Nurullah Ata, Falih Rfk Atay, Hamdullah Suphi Tanrver, Ahmet Aaolu v.d. isimler lm sebebiyle verdikleri demelerde sosyologluu, Trkl ,metodu, airlii ve dier zelliklerini gklere karsalar da, bugnn hakkaniyet sahibi ve objektif deerlendirmede bulunan dnrleri ok deiik grleri dile getirmektedirler.
zellikle muskye ilikin grleri, bu gn Msikmiz hakknda kulaktan dolma bilgi sahibi olan kiilerce dahi, tebessmle karlanmaktadr.

Gkalp in Trk Musksi hakknda yanltan te, bir Osmanl fobisinden kaynaklanan husmet ekseninde ortaya koyduu tezlere kar tarih artlar gerei, biraz gete olsa, oluan antitezlere bir gz atalm:
Trk Musksi nin son devirde yetitirdii deerlerden birisi olan rahmetli Cnuen Bey, Gkalpin savurduu yveler iin bakn ne diyor :
Osmanl Musksi nin Farab tarafndan Bizans tan tercme ve iktibas edildii iddiasna gelince, Fransz Mzik bilginlerince yazlm olan LAROUSSE de le Musque teki Bizans Mzii maddesine bir gz atmak dahi, bu iddiann ilm disiplinden ne kadar uzak olduunu isbata yeter. Aynen tercme ediyorum: (Bizans musksinin yzyllarca Trk musksinin byk etkisi altnda kalm olmas, XIV. yzyl dan nceki hali hakknda fikir edinilmesine imkn brakmamaktadr)
Her iki trn, ad geen konularn gsterdii farkllklar, kesin olarak kk ayrlndan deil, icra edildikleri evrelerin art ve zelliklerinden kaynaklanr. Yoksa ehirde UK, kyde KEREM diyen; AKSAK usln basite 9 ZAMANLI olarak renen; ehirde TANBUR, kye (ayn aileden) BALAMA alan; tanbur la TAKSM, balama yla AI yapan; ehirde GAZEL, kyde BOZLAK syleyen ve nihayet Beni candan usandrd, cefdan yar usanmazm? / Felekler yand hmdan, murdm em i yanmazm? diyen ehir kltrne, Hsnne marur olma,Yusuf-u Kenan msn? /Mh yzne bir nikb ek, ben yandm el yanmasn diye cevap veren ky kltr, olsa olsa birbirinin kardeidir [7]

Mskmiz konusunda yerinde tesbitleri olan ve klsik klie grleri rten baya retken bir akademisyene kulak verirsek:
Ziya Gkalp (1876-1924) mzisyen ya da mzikolog deildi. Byle bir iddias da yoktu zaten. Bu konuda yazdklarna bir asrlk bir mesafeden baktmzda mzikten az ok anladn da sylemek zor [8]

Aslnda bu Gkalpi mzik politikas Gkalpin en genel sosyolojik dzeyde yapt hars/medeniyet ayrmnn mzik alanna yansmasndan ibarettir. Mzikte ada uygarlk seviyesine erimenin temellerini de bu ayrma dayandrr [9]

Ziya Gkalp in halk ve elit in msklerinin farkl olduu iddiasn kabul edilemez bir yanl olduu hususunda bir baka yazar, aadaki satrlar yazacaktr:
Ziya Gkalp in Osmanl tarihine bak korkuntur. Korkuntur, tehlikelidir, bu gn ocuklarmza verdiimiz takdirde kendi milliyetiliimize, kendi dnya grmze ve byk devletimize sn demenin yolunu am gibi oluruz.
Trk Musksine bak terstir, yanltr, fecdir.Gkalpin, daha dorusu btn yksek sanatlarmza bak yanltr. Milleti halktan ibaret saymakta, halka ait ne varsa iyi, ho ama yksek zmrenin yapt ne varsa divan edebiyat, divan musksi, tezhib bilmem mimr-mimrye pek ses karmyor, bunlara kar bir tepki iinde [10]

Byk std Cemil Meri herhalde Ziya Gklp e en acmasz eletirileri getiren kii olacaktr :
Ziya Gkalp, Gazal deildir. Gklp minnack bir adamdr. Elindeki imknlarla baka aresi yoktu. ster istemez intihar edecekti. ntihar kapy amyor
Ziya Gkalp le Gazal arasnda mahiyet fark var. Ziya Gkalp , bat nn sofra artklaryla geinen bir zattr; onlar attrr, zaman zaman da kusar. Peyami Safa nn ektii ruh ilesini ekmemitir. Sahtekrdr. Her devirde dalkavukluk yapmtr.Talt Paa ya ve ttihad Terakk ye mesel. Tarihin martt bir adamd[11]

Gkalp, yukarda Cemil Meriin deindii gibi, deiken fikirlerinin verdii boluktan dolay bir ara intihar teebbsnde bulunur.
Gklp dindar ve tutucu bir evrede yetimiti. Bu evrenin alad inanlarla, Bat felsefesinden ve biliminden edindii grler ve bilgiler arasndaki uzlamazlk,iddetli bir dnce bunalmna dmesine yol at.ntihar giriimi lmle sonulanmad ve skt kurun beyninde kald.Abdullah Cevdet tarafndan tedavi edildi[12]

Ancak o belli bir noktaya oturmayan, iinde bocalad zt inanlar sebebiyle, hep panik atak iinde bir hayat yaayacaktr. Hatta dnyaya ved ederken de: Allah a kfrederek,ban hastane duvarna vura vura[13] lecektir.

Bir baka adan Ziya Gklp deerlendirmesinde ise, milliyetilii zerine u tesbit yaplr:
Mesel MUSK ANSKLOPEDSݒnde okuyorum,Ylmaz ztuna nn. Ziya Gklp, allm, prototip geleneksel deerlere bal milliyetilerin sevecei bir tip deil[14]

Byk bir gelenek dman olmasna ramen Nurullah Ata, 5 Mart 1953 tarihindeki bir yazsnda dorudan doruya olmasa bile, dolayl yoldan Gkalpin , Klsik-Halk Musksi ikilemine u satrlaryla kar kyordu:
Niin halkn ezgileri mill olsun da, Dede Efendi gibi byk ustalarn zene bezene yaptklar besteler mill olmasn? Millet sznn ne demek olduunu dnmyorlar, akllarnn ucuna ne gelirse sylyorlar. Lubalilik, hep lubalilikAydn denilen kimseleri bu lubalilikten vazgeirmeye bakmalyz. O zaman alaturka muskden de belki kurtuluruz. Avrupa musksinde mill eserler yaratrz[15]

Ata gerekten hem divan iiri, hem Osmanlnn her eyine olduu gibi, mskisne de mr boyunca sava am birisidir. Burada, ilk etapta Dede vgs bizi aldatc birifade olmasn. Zaten yukardaki szlerinin son iki cmlesi de, onun asndan ac bir itiraf zelliini tamaktadr. Mzik inklbna balanal neredeyse eyrek asr olmutur. Ortada hibir ey yoktur. Bat yanllarnn, Osmanl mzik deerlerini szmona aalamaktan baka yaptklar bir ey yoktur. Ata onlara diyor ki, siz nce Bat Mzii sisteminde deerler ortaya koyun da, bylelikle eski muskden hep beraber kurtulalm.
Ziya Gklp in muskdeki bu temelsiz grlerinin taraftarlarndan Mahmut Ragp Gazimihal ; 1927 ylnda yazd bir yazda her iki muskinin arasnda menba ve bekretfark olduu belirtilmitir.Hatta ii daha da ileri gtrerek,trkleri bile ayklayarak sanat mziinin etkisinde kalanlar ayrmak gerektiini syleyecek kadar derin bir husumet ile sava lklar atmaktadr.Byle bir dnce mzik zerinden,byk bir medeniyet ile ,szde hesaplamadan baka bir ey deildir.

zellikle Trk Halk Musksi de Ziya Gklp in yan sra,Necip Asm,Fuat (Kprl),hatta Rauf Yekta Bey deiik zamanlardaki yazlarnda Anadolu Halk muskisinin mahalli geziler yaplarak derlenmesi konusunu dile getirirler ve bunun kanlmaz bir zorunluk olduunu sylerler.:
kysel Anadolu mziinin ancak yreden, alandan toplanabilecei grleri, 20. yzyln balarndan itibaren bu alana gereken ilgiyi yneltmitir. rnein, Mart 1915 te Musa Sreyya Bey in Yeni Mecmuann anakkale nshasna yazd makale, halk mzii derlemelerinin nemine iaret eden cidd bir yazdr. [16]

Bu dncelerin tevikiyle 1926 dan itibaren yerinden trkderleme almalar seferberlii byk bir hevesle balatlr.
Gklp in ulusdevletin oluumuna esas tekil eden grlerinin,zellikle Trk Musksine ilikin grlerinin , o dnemdeki Trk aydnlar tarafndan deerlendirildii muhakkaktr. Ancak bu konuda Gkalpin ortaya att tezler en ok :
Mahmut Ragp Gazimihal,H.Bedii Ynetken,C.Reit Rey,Adnan Saygun ve Trk Beleri nin dier yeleri bata olamk zere,mzik adam kimlikleri ar basan isimlerin yan sra;Falih Rfk,Ahmet Cevdet,Necip Asm,Yakup Kadri,H.Ali Ycel,Ruen Eref,Nadir NdiEkrem Besim[17]tarafndan benimsenerek savunulmu, ve Atatrk n de bu dorultuda icraat yapmasnda, bu isimlerin byk etkisi olmutur.

Tabii bu isimlere o devirde Riyaset-iCumhur Orkestrasnn efi Osman Zeki ngr ilve etmemek byk hakszlk olur.

Yanl hesap elbette Badat tan dnecektir. Zamanla , daha dorusu Trkiye de fikirlerin rahata konuulup, yazld dnem balaynca bu tezlerin ne kadar temelsiz olduu bilimsel argmanlaryla ortaya karlmsa da, ac olan gerek bunu asrmzda yabanc bilim adamlarn vurgulamalardr. te bunlardan bazlar :
Fransz mzik tariisi olan ve ok uzun sre yurdumuzda kalarak Trk muskisi zerinde derin aratrmalarda bulunmu , belli bir dnemde Paris Mzikoloji Enstts Genel Sekreterlii de yapm olan Eugene Borrel (d.1876) diyor ki:
Trk muskisinin Bizans Muskisinin tesiri altnda kald iddias yanltr. Fatih in ordusu stanbul a girdikten sonra, Bizansllardan nefret ettikleri halde, nasl olur da onlarn muskilerini aralarna alrlard? ki din arasnda, o zamanki kavgalar ok kanl getii iin, Bizans kilise terennmleri her hangi bir tesirde bulunamazd
Aadaki satrlardaki yabanc sanat tarihisinin cmleleri de bu gr tanmlar mahiyettedir.O dahi Osmanl sanatnn en zgn dallarndanbiri olan mskmiz hakknda:
Elias Petropulos 1928 doumlu bir Yunanl. Atinada domu, Selanik te bym. 20 yldan beri de Pariste yayor. Sanat ve uygarlk tarihi sahasndaki almalaryla tannan yazar, kendisini ateist ve sosyalist olarak tanmlyor
Kendisi ile yaplan bir rportajda Petropulos, Osmanl uygarln yeryzne gelmi en byk uygarlklardan biri olarak gryorum
.zellikle Osmanl mimarisi ile yine ok ok ayr bir yeri olan mziini belirtmeliyim.Osmanl mzii yaam en byk mziktir[18] tesbitlerde bulunur.

Btn bu bilimsel tezlere kar bizim bat yanls mzikilerinin savunma sistemleri tamamen devrim kanunlarna indeksli olduundan, byle tezler in kendilerine bir ey ifade etmediini srarla ve inatla ve byk bir rahatlkla syleyip dururlar. Tabii ki bu tavrlar savunduklar deerlerin ne kadar mesnetsiz ve nemsiz olduunun ortaya kmasndan baka bir ey ifade etmez.
Aradan onlarca yl gemitir. Batllama konusunda hzla yol almzdr. Bat y ok iyi bilip, tandn , iftiharla syleyen bir dnemin nl bir hukukusu Trk muskisi konusundaki cehaletini u szleriyle itiraf etmek zorunda kalacaktr:
.Ben cehlimi itiraf ediyorum. tiraf etmeyenler utansn!
Ben , Batdan az ok bir ey biliyorum. Pek o kadar mahcub olmam ve hele bylesine kk dmemAma Durakta Nhft ndir,bilmiyorum!Hicaz makamnda nim sofyan, Szidilde Zenciri, Devr-i kebri bilmiyorumCinuen Bey sylemese,Nikrzi bilmiyorumFakat beride ine ine, Ondrdnc Louis in devrinde Delalende ile Couperin arasndaki ekimeyi dahi biliyorum.Ve bunu bilmekle ne kadar nsem azdr, deilmi?
Bin yl nce bu yurda gelip,burasn vatan yapmz. Hi phesiz, tarihin en byk, en gl, en muhteem, en uzun mrl imparatorluunu kurmuuz. Bu ihtiam, bu azamet ve g, bin yl, yalnz at, grz, mzrak ve klla m srm?.. Hani ilmi ? Hani sanat ?.. limsiz ve sanatsz m olmu, yaam ve bin yl srm bu? [19]

Bu itiraf ve sorularn cevabn kim verebilir?..


Salih Zeki avdarolu
9 Mays 2020


DPNOTLAR :


[1] Ziya GKALP, Trkln Esaslar, Varlk Yaynlar, stanbul, 1955, s.22
[2] Ziya GKLP, a.g.e, s.94
[3] Orhan TEKELOLU, Cidd Mzikten Popler Mzie Musiki nklbnn Sonular, Tarih Vakf Yaynlar, stanbul, 1999, s.148
[4] Beir AYVAZOLU, Gelenein Direnii, tken Neriyat, stanbul, 1996, s.48
[5] Yaln ETNKAYA, Mziin Deiimi, Deiimin Mzii, Yeni Trkiye, Cumhuriyet zel says IV, Eyll-Aralk, 1998, s.3015
[6] Cem BEHAR, Muskden Mzie, Zaman Yaynlar,stanbul, 2005, s.274
[7] Cnuen TANRIKORUR, Biraz da Mzik, Zaman Kitap, stanbul,2005, s.22-23
[8] Cem BEHAR, a.g.e. s.271
[9] Cem BEHAR,a.g.e,s.273
[10] Ahmet KABAKLI, Gzel Sanatlar, Kltr ve San at, Boazii Yaynlar, stanbul, 1980, s.125
[11] H.ASLAN,Cemil Meri ile rportaj,Edebiyat Ansiklopedisi,Milliyet Yaynlar,stanbul/1991,s.276
[12] Sina AKN,Yakna Trkiye Tarihi(1908-1980)Milliyet Yaynlar,stanbul,C.1,s.388
[13] D. Ali TACI, Golf Pantolonlu Halklar, Vakit Gazetesi, 7 ubat 2007
[14] Taha AKYOL, lber Ortayl ile Konumalar, Ufuk Kitaplar, stanbul, 2006, s.133
[15] Nurullah ATA, Gnce(1953-1955), Yap Kredi Yaynlar, stanbul, 2000, s.33
[16] Gnl PAACI, Cumhuriyet Dneminde Halk Mzii, Cumhuriyetin Sesleri, Tarih Vakf Yaynlar, stanbul, 1999, s.123
[17] Bayram Bilge TOKEL, Bamza Gazel Dt, Akay Yaynlar, Ankara, 2002, s.186
[18] Haluk DURSUN, mparatorluk Kltr, Zaman Gazetesi, 17 Ocak 1996
[19] Mukbil ZYRK,Tarih inde Trk Muskisi,Tercman Gazetesi 28 Mays 1982Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn tarihsel olaylar kmesinde bulunan dier yazlar...
Mukaddes Kitabmzdaki yetler ile Tarih Veriler Inda: Trkiyede Yahudicilik Hareketleri
Tarih Boyunca Trkemiz E sadeletirme Adna Yaplan hanetler ve Bunun Sonular
1923 Te Okullarda Trk Msksi retimi Yasaklanmt!..
Trkiye Nin 'Batllatrlma 'Projesi Kapsamnda Radyo Nun Misyonu Neydi?
Ziya Gkalp
Trkiye" de "Mzik Inklb" Nn Gereklememesini, "" Bunu Kar Devrimciler Engelledi "" Tezi Bir aresizliin tirafdr
Ayasofya' Nn Mze Olarak Kullanlmas Bir Mlkiyet Hakk hlalidir
Osmanlca Nn Tketilii Dilimizi Tarzanca Ya evirdi
Trkiye de Yarg 27 Mays Darbesi le Birlikte Bir Anda Guguk A Dnt ve Meydana Gelen Hasar Bir Daha Asla Tam Anlamyla Giderilemedi
Sultan' uara Necip Fazla Dair Hatrlayabildiklerimiz

Yazarn eletiri ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Yazdklar le Yaadklar Aykr Bir Sanat ve Edebiyat Adam
Cumhuriyetimizin Kurulu Felsefesi
Trkiye Nin nne Konmu batllama Hedefinin Ne Kadar Yanl Bir Hedef Olduunu Artk Anlamamz Gerektii Gnlerdeyiz
Chp Ne Kadar Solcu Ya da Sosyal Demokrat; Daha Dorusu Bu ddialar Ne Kadar Doru?
Emperyalist Dnyann Himayesindeki Piyanist Yine Sara Nbetlerinde
Cinuen Tanrkorur
Trkiyenin Siyaset Kronii Piyanocusu Gene Hariten Lied Okuyor!
27 Mays 1960 Darbesini ncesi ve Sonrasnda Sca Scana Yaamtk
Mnasebetsiz Muhtar Efendi
lke Olarak Yllardr Sosyal izofrenlerimizle Urayoruz

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Vefatnn 67. Ylnda Ziya Osman Saba Y Rahmetle Anyoruz... [iir]
ki Bedene Tek Ruh [iir]
Ad Konulmam Duygular [iir]
Ak Bir Terennm se [iir]
Hayal Bazan Gerei Aar [iir]
Sensizlik Beyitleri [iir]
Yamuru Beklerken [iir]
Her ey Gemite Kald [iir]
Vesvese [iir]
"" Mzi Kalbimde Yaradr "" [iir]


Salih Zeki avdarolu kimdir?

Otuz yldan fazla bir sredir Geleneksel Trk Muskisi eitimi aldm. skdar Muski Cemiyeti' nde 20 yl korist - solist olarak grev yaptm. Bu gz Trk Muskisi zerine makaleler yazyorum. (bkz. www. musikidergisi. com)

Etkilendii Yazarlar:
N.Fazl , C.Meri, B.Ayvazolu,


yazardan son gelenler

yazarn ktphaneleri 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Salih Zeki avdarolu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.